Dydaktyka

W tym miejscu znadują się informacje na temat przedmiotów prowadzonych przez IMRC, harmonogramy zajęć laboratoryjnych, regulaminy oraz instrukcje do ćwiczeń.