Zakład Maszyn Budowlanych

 

 

   

Pracownicy

Stanowisko Nazwisko i Imię Telefon E-mail
Prof. nzw. dr hab. inż. Jan MACIEJEWSKI 022 234-82-50 jan.maciejewski@pw.edu.pl
Prof. nzw. dr hab. inż. Witold MAROWSKI 022 234-87-73 witold.marowski@pw.edu.pl
Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew ŻEBROWSKI 022 234-82-03 zbigniew.zebrowski@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Paweł CIĘŻKOWSKI 022 234-84-99 pawel.ciezkowski@pw.edu.pl
Starszy wykładowca dr inż. Jarosław KUŚMIERCZYK 022 234-81-16 jaroslaw.kusmierczyk@pw.edu.pl
Adiunkt dr inż. Tomasz MIROSŁAW 022 234-82-03 tomasz.mirosław@pw.edu.pl
Starszy wykładowca dr inż. Paweł GOMOLIŃSKI 022 234-84-61 pawel.gomolinski@pw.edu.pl
Starszy wykładowca mgr inż. Dariusz DĄBROWSKI 022 234-87-64 dariusz.dabrowski@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Adam ZAWADZKI 022 234-83-04 adam.zawadzki@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Jakub DEDA 022 234-82-85 jakub.deda@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Arkadiusz KWAŚNIEWSKI 022 234-83-04 arkadiusz.kwasniewski@pw.edu.pl

   

Tematyka działalności naukowo-badawczej

 • konstrukcja i projektowanie maszyn budowlanych
 • konstrukcja i projektowanie napędów hydraulicznych i sterowania
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów urabiania gruntów i skał maszynami do robót ziemnych
 • badania doświadczalne i modelowanie własności wytrzymałościowych gruntów i skał
 • badania doświadczalne i modelowanie procesów maszynowego kruszenia skał w kruszarkach szczękowych, stożkowych i udarowych.
 • badania doświadczalne i modelowanie automatyzacji i optymalizacji pracy maszyn roboczych
 • modelowanie zaawansowanych deformacji plastycznych metali w procesach ECAP, CEC, KOBO – symulacje  MES i górna ocena nośności granicznej
 • modelowanie konstytutywne cyklicznej deformacji metali
 • metodyka automatyzacji pracy maszyn roboczych
 • budowa modeli symulacyjnych maszyn roboczych i ciągników
 • zagadnienia robotyzacji pola walki
 • budowa interfejsów operator- maszyna - otoczenie

Wyposażenie (Stanowiska)

 • badania procesów urabiania gruntów i skrawania  skał,
 • zautomatyzowanej koparki,
 • współpracy układów jezdnych z podłożem,
 • maszynowych procesów kruszenia (kruszarki szczękowe, stożkowe, udarowe),
 • badania wytrzymałościowego skał i gruntów (badania wytrzymałości na ściskanie, rozrywanie, trójosiowe ściskanie, ścinanie),
 • badania sterowanych cyfrowo układów hydraulicznych: ruch prostoliniowy i obrotowy.

Ważniejsze osiągnięcia

 • Opracowanie monografii naukowych krajowych i zagranicznych
 • Opracowanie skryptów akademickich
 • Realizacja projektów badawczych KBN, NCN i NCBIR
 • Wypromowanie doktorów nauk technicznych