Zakład Transportu Bliskiego

 

 

   

Pracownicy

Stanowisko Nazwisko i Imię Telefon E-mail
Adiunkt dr inż. Artur JANKOWIAK 022 234-82-57 artur.jankowiak@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Sebastian BĄK 022 234-87-95 sebastian.bak@pw.edu.pl
Asystent mgr inż. Paweł GRABOWSKI 022 234-83-89 pawel.grabowski1@pw.edu.pl

   

Zakład specjalizuje się w problematyce naukowo-badawczej

 • projektowania konstrukcji nośnych maszyn roboczych,
 • projektowania urządzeń transportu bliskiego (przenośniki, dźwigi, dźwignice),
 • pękania zmęczeniowego i kruchego,
 • trwałości zmęczeniowej i niezawodności konstrukcji nośnych,
 • bezpiecznej eksploatacji maszyn roboczych oraz podstawowych maszyn górnictwa odkrywkowego (diagnozowanie i nadzorowanie).

Laboratoria i stanowiska badawcze

 • zautomatyzowanej suwnicy bramowej
 • żurawia stałego naściennego
 • stateczności żurawi wieżowych
 • sprzężenia ciernego w układach dźwigowych
 • konstrukcji nośnych

Ważniejsze osiągnięcia

 • Opracowanie trzech monografii naukowych krajowych oraz kilku skryptów akademickich.
 • Opracowanie i wdrożenie do produkcji projektów konstrukcji nośnych osprzętu roboczego dla koparek hydraulicznych.
 • Opracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie transportu bliskiego.
 • Opracowanie i wdrożenie metodyki oceny zasobu eksploatacyjnego i ryzyka konstrukcji nośnych maszyn roboczych.
 • Prace badawcze i projektowe na rzecz przemysłu maszyn roboczych.
 • Realizacja projektów badawczych z zakresu problematyki Zakładu.
 • Wypromowanie 4 doktorów nauk technicznych w obrębie ostatnich latach.