Dydaktyka

Wykaz przedmiotów aktualnie prowadzonych przez pracowników Zakładu Mechaniki

  

Nazwa przedmiotu:

Semestr:

Materiały konstrukcyjne (do 2018): studia stacjonarne, studia niestacjonarne I
Laboratorium materiałów konstrukcyjnych (do 2018):
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
II
Mechanika ogólna I: studia stacjonarne, studia niestacjonarne II
Mechanika ogólna II: studia stacjonarne, studia niestacjonarne III
Podstawy automatyki i teorii maszyn (MPiMR): studia stacjonarne, studia niestacjonarne III
Teoria maszyn i podstawy automatyki (MTRPiMR+IPEiH): studia stacjonarne, studia niestacjonarne III
Wytrzymałość materiałów I: studia stacjonarne, studia niestacjonarne III
Drgania mechaniczne (do 2015r.): studia stacjonarne, studia niestacjonarne IV
Drgania mechaniczne (od 2016r.): studia stacjonarne, IV
Wytrzymałość materiałów II (MPiMR): studia stacjonarne, studia niestacjonarne IV
Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn (MPiMR):
studia stacjonarne i niestacjonarne
IV
Konstrukcje inteligentne  (MTRPiMR+IPEiH): studia stacjonarne V
Laboratorium drgań mechanicznych (do 2015r.): studia stacjonarne V
Laboratorium wytrzymałości materiałów (MPiMR): studia stacjonarne V
Techniki numeryczne analizy (specjalność konstrukcje inteligentne) VII
Teoria drgań układów ciągłych (specjalność konstrukcje inteligentne) VII
Mechanika kompozytów (specjalność konstrukcje inteligentne) VII
Materiały inteligentne (specjalność konstrukcje inteligentne) VII
Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych (specjalność konstrukcje inteligentne) VII
Mechanika III: studia stacjonarne, studia niestacjonarne I mgr
Automatyka: studia stacjonarne, studia niestacjonarne I mgr
Zaawansowane materiały konstrukcyjne: studia stacjonarne, studia niestacjonarne II mgr
Laboratorium zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych:
 studia stacjonarne, studia niestacjonarne
II mgr