Prace dyplomowe

(Przykładowe tematy prac dyplomowych podane są u dołu strony.)

 

W Instytucie Pojazdów i Maszyn Roboczych realizowane są prace dyplomowe o charakterze:

 • konstrukcyjnym,
 • obliczeniowym,
 • badawczym (badania laboratoryjne / symulacje komputerowe).

Ścieżki dyplomowania:

 • Napęd i sterowanie maszyn roboczych
 • Automatyzacja maszyn roboczych
 • Projektowanie maszyn roboczych
 • Eksploatacja maszyn roboczych
 • Projektowanie maszyn i urządzeń
 • Systemy logistyczne
 • Logistyka transportu i magazynowania
 • Automatyzacja maszyn i pojazdów (automatyzacja napędów, podwozi, pojazdów i silników)
 • Układy napędowe maszyn i pojazdów (napędy samochodów, ciągników, pojazdów szynowych)
 • Samochody i ciągniki (napędy, nadwozia, podwozia)
 • Silniki spalinowe (badania, konstrukcja)
 • Pojazdy szynowe (konstrukcja, badania, symulacja komputerowa)
 • Pojazdy proekologiczne (konstrukcja, badania, symulacja komputerowa)
 • Diagnostyka techniczna (w zakresie pojazdów samochodowych)
 • Bezpieczeństwo i analiza ryzyka (bezpieczeństwo ruchu samochodu; ekspertyzy powypadkowe)
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (w zakresie badania i projektowania pojazdów)
 • Dynamika maszyn (wykorzystanie symulacji komputerowych do badania dynamiki pojazdów w zakresie podwozi i napędów maszyn)

  
Przykładowe tematy prac dyplomowych realizowanych przez IPiMR i poszczególne zakłady oraz pracowników instytutu: