dr hab. inż. Dariusz Więckowski, prof. uczelni

<Zdjęcie>

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

  • dr hab inż.

Stanowisko:

  • profesor uczelni

Pracownik:

  • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

  • (+48) 22 234 8775

Pokój: 

  • 2.17B

Profil w bazie USOS (w tym terminy KONSULTACJI):

Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: