dr inż. Adam Gałęzia

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8511

Pokój: 

 • 2.4A

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Profil w bazie Mechatronika:

Publikacje: 

 1. Gałezia A.: „Wykorzystanie operatora energetycznego Teagera-Kaisera w diagnostyce drganiowej” – rozdział w Radkowski S., Dybała J. (Ed.): „Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w proaktywnej strategii eksploatacji”. ITEE Radom, 2012.
 2. Gałęzia A., Gontarz S., Jasiński M., Mączak J., Radkowski S., Seńko J.: Distributed system for monitoring of the large scale infrastructure structures based on analysis of changes of its static and dynamic properties, Book Editor(s): Uhl, T.: 2nd International Conference on Smart Diagnostics of Structures Location: Cracow, POLAND Date: NOV 14-16, 2011, STRUCTURAL HEALTH MONITORING II  Book Series: Key Engineering Materials   Volume: 518   Pages: 106-118   DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.518.106   Opublikowano: 2012.
 3. Gałęzia A., Gumiński R., Radkowski S.: Summary of measurement tasks performed in framework of MID-MOD project. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 5(86), 2011, str. 51÷60.
 4. Gałęzia A., Jasiński M., Gontarz S., Radkowski S.: Hałas drogowy jako miara struktury natężenia ruchu. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 5(86), 2011, str. 71÷82.
 5. Gałęzia A., Utilization of components of signals from high frequency range in condition monitoring of bearings, Diagnostyka, Nr 4(55), str. 35-44, 2010
 6. Gałęzia A., Mączak A., Analiza wpływu umieszczenia klaksonów samochodowych w pojeździe na rejestrowany poziom dźwięku, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów,
  z. 5/81, 2010
 7. Gałęzia A., Radkowski S., Mączak J., Szczurowski K., Final report of COST ACTION 534. New materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009
 8. Gałęzia A., Mączak J., Radkowski S., Wielozadaniowa autonomiczna platform transportowa – przegląd rozwiązań, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów,
  Nr 3(75), 2009
 9. Gałęzia A., Radkowski S., On a certain method of detection of early stages of defects of vehicle’s drive systems, Diagnostyka, 2008
 10. Dybała J., Gałęzia A., Mączak J., Wykorzystanie odbiorników GPS do synchronizacji danych w rozproszonych systemach rejestracji sygnałów, Diagnostyka, Nr 4(48), 2008
 11. Dybała J., Gałęzia A., Mączak J., Verification Of Doppler Effect Removal Method for The Needs Of Pass-By Railway Condition Monitoring System, Diagnostyka,
  Nr 4(48), 2008
 12. Gałęzia A., Radkowski S., Mączak J., Szczurowski K., Vibroacoustic monitoring, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structure, co-authors of chapter 5, COST 534 Action Final Report, ESF November 2007, 2007
 13. Gałęzia A., Radkowski S., Mączak J., Szczurowski K., Structural condition evaluation of prestressed concrete structures based on vibroacoustic monitoring, Diagnostyka,
  nr 4(44), 2007
 14. Gałęzia A., Radkowski S., Wykorzystanie stacjonarnych stacjach monitoringu w wykrywaniu uszkodzeń pojazdów, Prace naukowe Wydziału Transportu PW,
  Zeszyt 63, str. 61-69, 2007