dr inż. Andrzej Wąsiewski, prof. uczelni

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

  • dr inż.

Funkcja wydziałowa:

  • Prodziekan ds. dydaktycznych

Stanowisko:

  • profesor uczelni

Pracownik:

  • dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

  • (+48) 22 234 8786

Pokój: 

  • 2.17A

Profil w bazie USOS (w tym terminy KONSULTACJI):

Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: