dr inż. Paweł CIĘŻKOWSKI

[zdjęcie]

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

  • dr inż.

Stanowisko:

  • adiunkt

Pracownik:

  • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

  • (+48) 22 234 8499

Pokój: 

  • 4.7B

Profil w bazie USOS (w tym terminy KONSULTACJI):

Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej: