dr inż. Przemysław Szulim

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8511

Pokój: 

 • 2.4A

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Profil w bazie Mechatronika:

Tematyka badawcza:

Publikacje: 

 1. Uwzględnienie stanu technicznego w zadaniu planowania ruchu pojazdu autonomicznego Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Stanisław Radkowski, Krzysztof Szczurowski, Przemysław Szulim / 2(83)/2011
 2. Teoretyczne podstawy ultradźwiękowych pomiarów prędkości pojazdów Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Jacek Dybała, Przemysław Szulim / 4,(85)/2011
 3. Ultradźwiękowy pomiarów prędkości pojazdów” Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Jacek Dybała, Przemysław Szulim / 5,(85)/2011
 4. Zastosowanie niskobudżetowych czujników pola magnetycznego w diagnostyce konstrukcji Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Przemysław Szulim, Kamil Lubikowski, Jędrzej Mączak, Krzysztof  Rokicki / Nr. 3(89), 2012
 5. Stanowisko do diagnostyki pracy silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym w różnych warunkach klimatycznych Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Przemysław Szulim, Kamil Lubikowski, Jędrzej Mączak, Krzysztof  Rokicki / Nr. 3(89), 2012
 6. Modelowanie właściwości baterii trakcyjnych pojazdu elektrycznego w cyklu NEDC Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Adrian Chmielewski, Kamil Lubikowski ,Przemysław Szulim, Robert Gumiński ,Stanisław Radkowski / Nr 4(95), 2013
 7. System do przechowywania danych eksperymentalnych wpływu warunków klimatycznych na pracę dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Lubikowski K, Radkowski S., Rokicki K., Szulim P./ Nr 4(95), 2013
 8. Koncepcja sterowania napędem elektrycznym autonomicznej platformy transportowej Projektowanie mechatroniczne / Monografia - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Uhla / str. 179 - 184, ISBN 978-83-7789-023-3 / Przemysław Szulim, Stanisław Radkowski
 9. Ultradźwiękowy pomiar prędkości pojazdu Monografia pt. Wykorzystanie wieloźródłowej informacji w pro-aktywnej strategii eksploatacji / Praca zbiorowa pod redakcją J. Dybały, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2012
 10. Wykorzystanie informacji diagnostycznej w algorytmie planowania ruchu pojazdu Projektowanie mechatroniczne / Monografia - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Uhla / Kraków 2013
 11. Thermal Analyses of Exhaust System on Combustion Engine Journal of Cones / Jacek Dybała, Kamil Lubikowski, Krzysztof Rokicki, Przemysław Szulim, Michał Wikary / Vol. 19, No. 4, 2012, 173-178
 12. Bench testing and simulation model of a cogeneration system with a stirling engine Journal of KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT / Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Kamil Lubikowski, Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim / ISSN 1231-4005, Vol.20 No.3 pages 97-104, 2013
 13. Use of diagnostic information in the algorithm used for planning the movement of an autonomous vechicle Prace Naukowe PW seria Transport / Stanisław Radkowski, Przemysław Szulim / (przyjęte do druku) 2013
 14. Application of low cost magnetic field sensor in large-size structures diagnostics, Diagnostyka / Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim / (przyjęte do druku) 2013
 15. Application of vision based damage detection for real civil engineering structure, Key Engineering Materials / Tadeusz Uhl, Piotr Kohut, Krzysztof Holak, Jedrzej Mączak, Przemysław Szulim / 2013

Nagrody i odznaczenia:

 1. Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2016.
 2. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2012.