dr inż. Robert Gumiński

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • (+48) 22 234 8511

Pokój: 

 • 2.4A

Profil w bazie USOSWEB (w tym terminy KONSULTACJI):

Profil w bazie Mechatronika:

Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej:

Publikacje: 

 1. Ciężkowski P. , Gumiński R., Rozkład normalny do opisu sił w płycie rozporowej kruszarki modelowej Blake'a, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(81)/2010, s. 21-31, ISSN 1642-347X, 2010
 2. Robert Gumiński, Marcin Jasiński, Stanisław Radkowski, SMALL-SIZED TEST BED FOR DIAGNOSING THE GIGACYCLE FATIGUE PROCESSES, Diagnostyka 1(45)/ 2008, 2008
 3. Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Use of vibroacoustic diagnostics in technical state assessment: a bayesian approach, Journal of KONES, 2007
 4. Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, A certain method of using diagnostic information for technical risk analysis, Journal of KONBiN, 2006
 5. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006
 6. Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wykorzystanie związków uszkodzenie - symptom - zadanie funkcjonalne w projektowaniu elementów układu napędowego, Diagnostyka Vol.33, 2005
 7. Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Zastosowanie modeli proporcjonalnych w analizie ryzyka, Diagnostyka Vol. 34, 2005
 8. Robert Gumiński, Stanisław Radkowski, Wojciech Sobczykiewicz, Zastosowanie proporcjonalnych modeli uszkodzeń w analizie niezawodności na przykładzie układu antropotechnicznego, Problemy Maszyn Roboczych z.23, 2004
 9. Praca zbiorowa pod redakcją W.Cholewy, K.T.Kosmowskiego, S.Radkowskiego, Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej, ,
 10. Stanisław RADKOWSKI, Robert GUMIŃSKI, SPECTRUM WIDTH FACTOR AS A DIAGNOSTIC PARAMETER DETERMINING THE DEGREE OF DAMAGE OF TOOTH SURFACE,