prof. dr hab. inż. Andrzej Reński

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

 • prof. dr hab. inż.

Funkcja:

 • Kierownik Zakładu Samochodów

Stanowisko:

 • profesor

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • (+48) 22 234 8785
 • (+48) 725 990 831

Pokój: 

 • 2.17C

Profil w bazie USOS (w tym terminy KONSULTACJI):

Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej:

Tematyka badawcza:

 • Mechanika ruchu samochodu
 • Projektowanie zespołów podwozia samochodu
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 Podręczniki akademickie:

Reński Andrzej: Budowa samochodów. Układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia. Wydanie III zmienione. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004, str. 208 Reński Andrzej: Bezpieczeństwo czynne samochodu. Zawieszenia, układy hamulcowe i kierownicze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, str. 325

 Artykuły naukowe i referaty konferencyjne (wybrane)

 1. Reński A.: Modelowanie działania kierowcy w układzie kierowca-pojazd-otoczenie. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika z.184. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2000. S. 122 (rozprawa habilitacyjna)
 2. Reński A.: Identification of the driver model parameters. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE). 1/2001, S. 79-92
 3. Reński A., Pokorski J., Bielińskim., Sar H.: Badanie własności dynamicznych samochodu w ruchu krzywoliniowym. Journal of KONES. Vol. 13 No, 3. Warszawa 2006. S. 341-352
 4. Reński A., Sar H.: Wyznaczanie dynamicznych charakterystyk bocznego znoszenia opon na podstawie badań drogowych. XVI Ogólnopolskie Sympozjum „Bezpieczeństwo w pojazdach samochodowych”, 22.11.2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 4(67)/2007, str. 35-48
 5. Reński A., Sar H.: Application of dynamic slip characteristics in simulation of vehicle. Polish-German Seminar "Development Trends in Design of Machines and Vehicles”. Warsaw, June 2008. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(72)/2008
 6. Sar H., Reński A.: Simulation of non-steady-state curvilinear vehicle motion (Symulacja nieustalonego krzywoliniowego ruchu samochodu), Journal of KONES Powertrain and Transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication Vol. 16, No.3 Warsaw 2009, str. 343-356
 7. Pokorski J., Reński A., Sar H.: Investigation of Tyre-To-Road Adhesion in Dynamic Braking Conditions. Machine Dynamics Research. 2010, Vol. 34, No. 2, str. 98-108
 8. Pokorski J., Reński A., Sar H.: Investigation of Adhesion Characteristics of Different Tyre Types in Different Weather Conditions. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, No. 3 2012, pp. 363-370 (38th International Scientific Congress on Powertrain and transport Means European Kones 2012. Ryn 2012)
 9. Hubert Sar H., Pokorski J., Fundowicz P., Reński A.: Application of GPS receiver to road tests of automobile. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20, No. 3 2013
 10. Pokorski J., Sar H., Fundowicz P., Andrzej Reński A.: Badania porównawcze skuteczności hamowania z wykorzystaniem odbiornika nawigacji satelitarnej GPS i czujnika korelacyjnego Correvit L . Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 5(96)/2013, str. 31-38