prof. dr inż. Mariusz Pyrz

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

 • prof. dr inż.

Stanowisko:

 • profesor

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • (+48) 22 234 8521
 • (+48) 725 990 598

Pokój: 

 • 1.7A

Profil w bazie USOS (w tym terminy KONSULTACJI): 

Profil w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej:

Tematyka badawcza: 

 • Optymalizacja konstrukcji i układόw mechanicznych;
 • Niedeterministyczne metody optymalizacji (algorytmy ewolucyjne, genetyczne i rojowe);
 • Projektowanie optymalne w naukach inżynierskich;
 • Identyfikacja parametrόw praw konstytutywnych;
 • Modelowanie numeryczne w zagadnieniach mechaniki.

Tematyka proponowanych prac doktorskich: 

 • Optymalizacja układόw pochłaniających energię zderzeń
 • Optymalizacja konstrukcji z materiałόw kompozytowych.
 • Numeryczne modelowanie właściwości niekonwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych.             
 • Algorytmy niedeterministyczne w optymalnym projektowaniu konstrukcji i układów mechanicznych. 

Publikacje: 

 • Pyrz M., Zalewski R, Modelling of the viscoplastic behaviour of homogeneous solid propellants,Central European Journal of Energetic MateriaIs, 12, 1, 159-174, 2015
 • Zalewski R, Pyrz M., Experimental study and modeling of polymer granular structures submitted to internal underpressure,Mechanics of Materials, 57, 75-85, 2013
 • Messager T., Pyrz M., Discrete optimization of rigid rotor balancing, Journal of Mechanical Science and Technology, 27 (8), 2231-2236, 2013
 • Pyrz M.Algorytmy ewolucyjne w optymalnym projektowaniu konstrukcji i identyfikacji parametrów materiałowych, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Biblioteka Problemow Eksploatacji, ITE PIB, Radom, 2011 r.
 • Zalewski R., Pyrz M., Wolszakiewicz T., Modeling of Solid Propellants Viscoplastic Behavior Using Evolutionary Algorithms,Central European Journal of Energetic MateriaIs, 7, 4, 289-300, 2010
 • Pyrz M., Zalewski R., Modeling of granular media submitted to internal underpressure, Mechanics Research Communications, Volume 37, 2, 141-144, 2010
 • Zalewski R, Pyrz M. Modeling and parameter identification of granular plastomer conglomerate submitted to internal underpressure. Engineering Structures, 32, 2424-2431, 2010
 • Touat N., Pyrz M., Rechak S., Accelerated random search method for dynamic FE model updating, Engineering Computations,24, 5, 450-472, 2007
 • Pyrz M., Zaïri F., Identification of viscoplastic parameters of phenomenological constitutive equations for polymers by deterministic and evolutionary approach, Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 15, 85-103, 2007
 • Pyrz M., Evolutionary Algorithm Integrating Stress Heuristics for Truss Optimization, Optimization and Engineering, vol.5,  45-57, 2004
 • Messager T., Pyrz M., Gineste B., Chauchot P., Optimal laminations of thin underwater composite cylindrical vessels,Composite Structures, vol.58, n°4, 529-537, 2002
 • Pyrz M., Zawidzka J., Optimal Discrete Truss Design using Improved Sequential and Genetic Algorithm, Engineering Computations, Vol.18, No.8, 1078-1090, 2001
 • Crépin D., Pyrz M., De Saxcé G., Eléments finis mixtes 3D adaptés au calcul des surcontraintes dans les assemblages de composites, C.R.Acad.Sci. Paris, Série II b, 633-636, 2001
 • Bauer J., Pyrz M., Evolutionary Programs in the Optimization of Cementless Hip Prosthesis, Engineering Transactions , 49, 2-3, 1-13, 2001