Dział Administracyjno-Techniczny IPiMR

Stanowisko Stopień zawodowy, imię i nazwisko Nr pokoju Telefon E-mail
Kierownik sekcji technicznej mgr inż. Włodzimierz BARSZCZ 0.9 22 234 8415 wlodzimierz.barszcz@pw.edu.pl
Samodzielny mechanik  Waldemar JĘDRZEJEWSKI 0.2A 22 234 8224  
  Mariusz KOKOT 0.2A 22 234 8458  
Specjalista ds. archiwizacji dokumentacji zlikwidowanego instytutu Grażyna PRZYBYSZ 0.10A 22 234 8285
22 234 8197
grazyna.przybysz1@pw.edu.pl
Specjalista ds. administracyjnych mgr inż. Małgorzata SZYMAŃSKA 0.10A 22 234 8410 sekretariat.ip@pw.edu.pl