Historia

Instytut Pojazdów powstał 1 września w 1970 roku z połączenia czterech katedr: Silników Pojazdów Mechanicznych, Samochodów, Ciągników i Pojazdów Szynowych, przy czym do Instytutu włączono tylko część Katedry Samochodów, a mianowicie Zakład Samochodów pod kierownictwem prof. nzw. K. Studzińskiego. Zakład Utrzymania Pojazdów pod kierownictwem prof. nzw. W. Sudry, wchodzący dotychczas w skład Katedry Samochodów, został włączony do Instytutu Transportu. W miejsce dotychczasowych katedr wprowadzono następujące zespoły dydaktyczne: Teorii i Konstrukcji Silników, Budowy Samochodów, Ciągników i Pojazdów Szynowych.

Na dyrektora Instytutu został powołany doc. dr hab. Stanisław Kowalski. Po zakończeniu jego kadencji został rozpisany konkurs na dyrektora Instytutu. W wyniku konkursu nowym dyrektorem został doc. dr hab. inż. Eugeniusz Kamiński, dotychczasowy pracownik IPPT PAN. Dzięki inicjatywie dyrektora i jego usilnych starań w Instytucie Pojazdów została wprowadzona w 1979 r. struktura zakładowa.
Doc. E. Kamiński, a od 1980 r. prof. nzw, pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pojazdów od 1973 do 1987 r. Został wybrany na jedną kadencję 1987-1990 dziekanem Wydziału SiMR.
Taktowny i koleżeński, był powszechnie lubiany i zapisał się dobrze w historii Instytutu Pojazdów.

Jego następcą został mianowany doc. dr Andrzej Gajewski, który po ciężkiej chorobie zmarł 17 lipca 1988 r. Przez krótki okres (od 18 lipca do 31 października 1988 r.) obowiązki p.o. dyrektora Instytutu Pojazdów pełnił dr inż. S. Orzeszak. 1 listopada 1988 r. stanowisko dyrektora Instytutu Pojazdów objął prof. dr hab. Z. Jaśkiewicz i pełnił tę funkcję do 19 maja 1991 r. Wówczas to obowiązki dyrektora Instytutu przejął dr hab. Seweryn Orzełowski i pełnił je ponad 6 lat, po czym zrzekł się tego stanowiska ze względu na przewlekającą się nieuleczalną chorobę (zmarł 1 maja 1997 r.), 1 lutego 1997 r. nominację na dyrektora Instytutu otrzymał prof. dr hab. Jerzy Wicher, który piastował swoje stanowisko do 31 sierpnia 1999.
Od 1 września 1999 dyrektorem został prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz, który sprawował tę funkcje do końca Ÿpaździernika 2010 roku.
W listopadzie 2010 roku nowym dyrektorem Instytutu Pojazdów mianowany został przez Rektora PW prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Radkowski. Objęcie przez prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Radkowskiego funkcji Dziekana Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych wymusiło zmianę władz Instytutu. Dyrektorem został dr hab. inż Jan Matej, a zastępcami prof. zw. dr hab. inż  Mariusz Pyrz i doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski.