Aktualności

Ankieta „Pracodawca dla inżyniera”

Stowarzyszenie Studentów BEST oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT Politechniki Warszawskiej mają przyjemność zaprosić wszystkich studentów do udziału w ankietowym badaniu, którego celem jest diagnoza preferencji w obszarze zatrudnienia. Kolejna już odsłona badania poszerzona została o wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy. Ponadto studenci będą mieli okazję wybrać najlepszego ich zdaniem pracodawcę dla inżyniera.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety „Pracodawca dla inżyniera” »

Akcja stypendialna

Ruszyła akcja stypendialna w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Do 7.03.2021 będą przyjmowane wnioski od studentów, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim, czyli na studiach magisterskich stacjonarnych (dziennych).

Procedura prowadzenia prac przejściowych

Opublikowane zostały nowe zasady prowadzenia prac przejściowych na wydziale SiMR oraz formularz karty pracy przejściowej:

Strona główna wydziału SiMR » Studia » Praca przejściowa »

Informacja w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

Na mocy zarządzenia nr 6/2021 Rektora PW oraz zarządzenia nr 2/2021 Dziekana Wydziału SiMR, w okresie od 20 lutego do 16 czerwca br. wszystkie zajęcia dydaktyczne, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, będą realizowane w trybie zdalnym.

Pomóżmy uwolnić Złomka

Poszukiwani są wolontariusze chętni do włączenia się do akcji pomocy uczniom wykluczonym cyfrowo. Potrzebna jest pomoc w przygotowaniu sprzętu elektronicznego przekazanego przez darczyńców, m.in. ich naprawie, konfigurowaniu i czyszczeniu.

Legia Akademicka zaprasza studentki i studentów

Legia Akademicka to program skierowany do wszystkich studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia. To miejsce dla osób chcących ukształtować swój charakter i wyrobić pewność siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Instrukcja wypełniania ankiety oceny zajęć dydaktycznych na stronie USOSWeb

W zakładce Studia » Zdalne techniki prowadzenia zajęć umieszczona została instrukcja wypełniania ankiety oceny zajęć dydaktycznych na stronie USOSWeb.

Terminy złożenia pracy dyplomowej

Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązują następujące terminy złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej:

  • praca dyplomowa na studiach I stopnia 30.01.2021 r. (sobota),
  • praca dyplomowa na studiach II stopnia 12.02.2021 r. (piątek).

Przerwa świąteczno-noworoczna w zajęciach dydaktycznych

W dniach 24 XII 2020 – 6 I 2020 przewidziana jest przerwa świąteczno-noworoczna w zajęciach dla studentów.

Życzenia świąteczne i noworoczne

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku

życzy

w imieniu wspólnoty wydziału

Samochodów i Maszyn Roboczych

Politechniki Warszawskiej

Dziekan Wydziału
dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni