Aktualności

Filmowa relacja z finału XXV konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Do dnia 31.03.2022 roku otwarta jest rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus Plus. Aplikacje można składać przez system USOS.

Akcja stypendialna

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na Wydziale SiMR w semestrze letnim, czyli na studiach magisterskich stacjonarnych (dziennych) mogą do 9.03.2022 składać wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium rektora.

Zbiórka rzeczowa dla Ukrainy

Obok uruchomionego w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej centralnego punktu zbiórki rzeczowej na rzecz ofiar wojny w Ukrainie, na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych powstał jego punkt filialny.

Wyniki XXV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową

24 lutego 2022 r. odbyło się seminarium finałowe jubileuszowej XXV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Rekrutacja do kolejnej edycji Programu Mentoringowego

Do 7 marca przyjmowane są zgłoszenia do kolejnej edycji Programu Mentoringowego. Zapraszamy studentów od 3 roku studiów oraz absolwentów do 12 miesięcy od ukończenia nauki.  

Solidarni z Ukrainą / Солідарні з Україною

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

Seminarium finałowe jubileuszowej XXV edycji konkursu prac dyplomowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w finałowym seminarium jubileuszowej XXV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych, które rozpocznie się 24 lutego 2022 r. o godz. 11:00.

Tryb realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

Zgodnie z komunikatem Rektora z 16 lutego 2022 r., od 23 lutego 2022 r. podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej jest tryb stacjonarny.

Zaproszenie do udziału w „euspen Talent Programme”

Zapraszamy studentów do udziału w „euspen Talent Programme”, który w tym roku organizowany jest pod hasłem „The LEGO Challenge at CERN”.