Konkurs na artykuł naukowy „Debiut naukowy 2022” – zaproszenie dla studentów

Zapraszamy wszystkich naszych studentów do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2022” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.

Dwunastą edycję projektu organizuje biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym w monografii, czasopiśmie naukowym lub recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, oraz osobiste wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej.

Projekt ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia oraz absolwenci nie posiadający stopnia naukowego doktora.

Termin nadesłania prac: 17 stycznia 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia: 28 lutego 2022 r.