Pierwsze konkursy "Smart, Green and Integrated Transport" w programie Horyzont 2020 – transport drogowy

Krajowy Punkt Kontaktowy  Programów Badawczych Unii Europejskiej, Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Konsorcjum Punktów Kontaktowych Regionu Centralnego Programu Ramowego UE HORYZONT 2020 zapraszają na „Dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, Green and Integrated Transport w programie Horyzont 2020 – transport drogowy”.

Spotkanie informacyjne poświęcone będzie pierwszym konkursom na projekty badawcze w tematyce transportu drogowego, ogłoszonym w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020.  

Głównym celem spotkania jest przedstawienie tematyki badawczej i zasad uczestnictwa, jak również zaprezentowanie:

  • założeń, zasad uczestnictwa i składania wniosków projektowych w programie Horyzont 2020 w tym w konkursie transportu drogowego,
  • aktualnych obszarów badawczych sektora transportu drogowego w programie H2020,
  • propozycji współpracy w ramach bieżącego konkursu.

Spotkanie poprowadzi Krajowy Ekspert Programu HORYZONT 2020 w dziedzinie TRANSPORT, oraz ekspert obszaru FINANSE i PRAWO z  Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=5121.  

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, ul. Jagiellońska 82 w Warszawie. Rejestracja elektroniczna trwa do dnia 6 lutego 2014 r., do godz. 12.00. Limit miejsc to 100 osób.