Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Działalność naukowo-badawcza

Zakład prowadzi prace naukowe z Podstaw Konstrukcji Maszyn (w tym prace projektowe),
wibroakustyki, diagnostyki technicznej oraz dynamiki elementów maszyn. Zakład
dysponuje laboratoriami naukowo-dydaktycznymi (studenci starszych lat mają możliwość
pracy na stanowiskach badawczych zbudowanych m.in. w ramach programów
badawczych Grant lub na zlecenie jednostek zewnętrznych). W szczególności należy
wymienić stanowiska do badań wpływu błędów posadowienia i montażu na dynamikę
układów przenoszenia mocy, badania struktur kompozytowych, badania przekładni
falowych i przekładni zębatych oraz badania łożysk tocznych.