Zakład Pojazdów Szynowych

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

  • konstrukcja, diagnostyka i badania eksploatacyjne pojazdów szynowych
  • modelowanie zagadnień kontaktowych w układzie pojazd-tor
  • symulacyjne badania dynamiki wzdłużnej i poprzecznej pojazdów szynowych z zastosowaniem oprogramowania MES i MBS