Zakład Samochodów

Działalność naukowo-badawcza

Zakład Samochodów specjalizuje się w następującej problematyce:

  • teoria ruchu pojazdów samochodowych (symulacje, modelowanie)
  • badania drogowe pod kątem oceny wpływu drgań pojazdu na komfort jazdy
  • badania dynamiki podłużnej i poprzecznej ruchu samochodu
  • badania przyczepności opony samochodowej do nawierzchni drogowej
  • rzeczoznawstwo samochodowe i rekonstrukcja wypadków drogowych