Zakład Silników Spalinowych

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

  • badania eksperymentalne procesów spalania i wydzielania ciepła w silnikach o zapłonie samoczynnym i iskrowym przy spalaniu paliw ropopochodnych i uzyskanych z odnawialnych źródeł energii
  • badania sprawności działania i trwałości systemów oczyszczania gazów spalinowych i na rzeczywistych silnikach spalinowych o ZS, ZI w tym różnego rodzaju reaktorów katalitycznych i filtrów cząstek stałych
  • badania eksperymentalne skłonności paliw ropopochodnych i uzyskanych z odnawialnych źródeł energii oraz badania wpływu dodatków czyszczących na koksownie rozpylaczy
  • badania symulacyjne procesów przemiany energii oraz emisji substancji szkodliwych w programach AVLBOOST i AVLFire oraz LMSImagine.LabAMESim
  • oceny wpływu zastosowania silników spalinowych w zastosowaniach drogowych i pozadrogowych na stan środowiska
  • opracowań metod bilansowania emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych