Zakład Technik Komputerowych

Działalność naukowo-badawcza

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich:

  • Wykorzystanie systemów CAD do modelowania geometrycznego części i zespołów maszyn.
  • Budowa aplikacji do wspomagania prac inżynierskich za pomocą obiektowych języków programowania.
  • Tworzenie inżynierskich baz danych.
  • Systemy oparte na wiedzy w projektowaniu maszyn.