22 Polsko Francuskie Seminarium Mechaniki oraz VIII Międzynarodowa Konferencja n.t. MODELOWANIE I SYMULACJA ZJAWISK TARCIOWYCH W UKŁADACH FIZYCZNYCH STRUKTURACH TECHNICZNYCH "TARCIE 2014"

Seminarium  jest  organizowane w ramach współpracy francusko-polskiej i dotyczy głównie dyscypliny  Mechanika oraz Budowa i Eksploatacja Maszyn. Spotkania naukowe organizowane są od roku 1990, na przemian w Polsce i we Francji. Średnia liczba uczestników wynosi około 80.

Strony seminarium i konferencji: http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm/Instytut-Podstaw-Budowy-Maszyn/Nauka/Konferencje/Konferencje-2014