Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska 2015

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 roku. Komunikat informacyjny

Sympozjum organizowane przy współpracy z PTNSS, KONES i PTPE będzie miało miejsce w audytorium im. prof. Zbigniewa Osińskiego.

 

Program Sympozjum

Sesja plenarna w audytorium im. prof. Zbigniewa Osińskiego

11:00 Otwarcie Sympozjum – przewodniczący prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

11:05 Wystąpienie Dziekana Wydziału SiMR – prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

11:15 Sesja plenarna – dr hab. inż. Piotr Orliński

11:20 Prof. dr hab. inż. Marek Idzior: „Następstwa strategii downsizingu w silnikach spalinowych”

11:45 Dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK: „Problemy emisji komunikacyjnej na przykładzie Aglomeracji Krakowskiej”

12:10 Dr inż. Tomasz Skrzek: „Wpływ ciśnienia doładowania oraz parametrów wtrysku dawki oleju napędowego na emisję związków szkodliwych spalin oraz parametry procesu spalania w dwupaliwowym silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym propanem”

12:35 Mgr inż. Dariusz Kasperek, dr hab. inż. Jacek Hunicz, prof. PL: „Produkty oraz perspektywy rozwoju firmy URSUS S.A. w aspekcie wymagań ekologicznych”

13:00 Przerwa na kawę

13:10 Sesja posterowa (hol I piętro)

14:00 Podsumowanie i zakończenie Sympozjum