Studia stacjonarne (dzienne)

Wydział SiMR oferuje następujące kierunki studiów stacjonarnych II stopnia w trybie dziennym, prowadzone w języku polskim:

  • Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
  • Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
  • Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych

Studia te rozpoczynają się w lutym.

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia na wydziale SiMR prowadzone w języku angielskim »

 

Zasady przyjęć na studia II stopnia »  

  

Oferta wydziału SiMR

Oferowane kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia, które na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych zaczynają się od semestru letniego (od lutego), za wyjątkiem prowadzonego w języku angielskim kierunku Mechanics of Vehicles and Construction Machinery, który zaczyna się w semestrze zimowym (od października).

Terminarz rekrutacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych obowiązuje jednolity terminarz rekrutacji przyjęty w Politechnice Warszawskiej.