Bezpłatna opieka medyczna – numer telefonu dla studentow

Od 04.04.2022 uruchomiony zostaje specjalny numer telefonu na potrzeby bezpłatnej opieki medycznej dla studentów Politechniki Warszawskiej.