II spotkanie „Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”

Planowane jest drugie spotkanie informacyjne „Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”, które będzie miało miejsce w piątek, 14.01.2022, o godz. 12:30 w trybie zdalnym. Odsyłacz do spotkania: https://vtc.ron.mil.pl/meeting/141698098?secret=7JjX20C4Zo3jgAlDINVNXw".

Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. Czas trwania: ok. 60 min. + 20-30 min. na pytania ze strony uczestników.

Tematyka dotyczyć będzie sposobów wstąpienia do armii oraz korzyści i możliwości rozwoju związanych z pełnieniem służby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni:

•             Historia oraz struktura i zadania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,

•             Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

•             Przyczyny oraz proces ich tworzenia,

•             Sposoby prowadzące do zostania żołnierzem zawodowym,

•             Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej,

•             Praca w NCBC jako pracownik cywilny.

 Zapraszamy!