Zaproszenie do udziału w „euspen Talent Programme”

Zapraszamy studentów do udziału w „euspen Talent Programme”, który w tym roku organizowany jest pod hasłem „The LEGO Challenge at CERN”.

„Talent Programme” międzynarodowego towarzystwa naukowego euspen – The European Society for Precision Engineering and Nanotechnology – daje możliwość pracy w międzynarodowych, multidyscyplinarnych zespołach nad rozwiązaniem wybranego zadania z zakresu inżynierii precyzyjnej i nanotechnologii. W tym roku uczestnicy trzech najlepszych zespołów wyłonionych w ramach pierwszego etapu (przeprowadzanego zdalnie) otrzymają stypendia na udział w etapie drugim, który będzie realizowany w laboratoriach CERN. W ramach tego etapu uczestnicy podejmą próbę wdrożenia swoich pomysłów w praktyce. Będą również mieli możliwość zaprezentowania wyników swojej pracy na 22 Międzynarodowej Konferencji i Wystawie euspen, która odbędzie się w CERN w dniach 30.05 – 03.06.2022 r.   Więcej szczegółów na temat „euspen Talent Programme” można znaleźć w ulotce załączonej do tej wiadomości oraz na stronie www.euspen.eu/talent-programme/,

Zgłoszenia zawierające:
- CV oparte na szablonie UE, w którym dodatkowo odpowiesz na pytanie: jakie korzyści odniosę z udziału w wydarzeniu i jakie korzyści przyniesie moje uczestnictwo?
- oświadczenie opiekuna naukowego popierające Twoje zgłoszenie,
prosimy przesyłać na adres email: adam.gaska@pk.edu.pl w terminie do 24 lutego 2022 r. Każdy kraj może wystawić do 5 uczestników. O kolejności na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku większej liczby zgłoszeń kolejne osoby będą zapisywane na listę rezerwową). 

Plakat „euspen Talent Programme” do pobrania: