Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych - II stopień

Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych jest kierunkiem unikatowym, nieoferowanym na innych wydziałach Uczelni. Drugi stopień kierunku „Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych” jest ukierunkowany na kształcenie zorientowane projektowo, co oznacza, że ok. 50% programu studiów realizowane jest w formie projektów przez co student ma szansę wykorzystać zdobytą teoretyczną wiedzę i kompetencje do zaprojektowania, realizacji i przeprowadzenia badań testowych konkretnych rozwiązań technicznych z zakresu pojazdów hybrydowych, elektrycznych i ich infrastruktury.

Kierunek ten, ze względu na interdyscyplinarny charakter problemów dotyczących badań, konstrukcji, budowy, eksploatacji i recyklingu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, ich komponentów i szeroko rozumianej infrastruktury, podzielony jest na szereg modułów prowadzonych przez kadrę wydziałów specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach: Fizyki, Chemicznego, Elektrycznego, Transportu i SiMR. Z tego względu nowopowstający kierunek II stopnia, czerpiąc najlepsze doświadczenia ze współpracy tych wydziałów w ramach studiów I stopnia, zapewni przyszłym absolwentom zróżnicowaną, specjalistyczną wiedzę i umiejętności, których nie byliby w stanie zdobyć, studiując na którymkolwiek z pozostałych kierunków studiów. Jest on skomponowany w taki sposób, aby dostarczyć przyszłemu absolwentowi wszechstronną wiedzę nie tylko stricte techniczną, ale również dotyczącą aspektów ekonomicznych czy oddziaływania na środowisko, tak istotną w przypadku nowoczesnych rozwiązań technicznych stosowanych w pojazdach elektrycznych i hybrydowych.
 

W ramach studiów II stopnia tego kierunku do wyboru są następujące specjalności:

  • Pojazdy autonomiczne
  • Pojazdy ekologiczne

 

 Program studiów II stopnia:

Rok 1 / II st Semestr  1          
               
Lp Nazwa przedmiotu Studia dzienne Punkty ECTS Symbol rygoru
Rodzaj zajęć
W C L P
1 Analiza zespolona 2 1 - - 4 E/Z1
2 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 2 1 - - 4 E/Z1
3 Metody charakteryzacji elektrochemicznych źródeł energii (Fizyka) 3 - - - 4 Z2
4 Bezpieczeństwo czynne w pojazdach samochodowych 2 - - - 2 Z2
5 Elektryczne i hybrydowe układy napędowe 2 - - - 2 E
6 Zagadnienia cyfrowego sterowania i przetwarzania sygnałów. 2 - - - 2 Z2
7 Projektowanie materiałów do nowych generacji chemicznych źródeł prądu 2 - - - 2 Z2
8 Mechanika Analityczna 2 - - - 2 E
9 Ochrona własności intelektualnej (HES) 1 - - - 1 Z2
10 Wprowadzenie do projektowania grupowego 1 - - 3 5 Z2/Z1
  19 2 0 3 28  
24  
               
               
               
Rok 1 / II st Semestr  2          
               
Lp Nazwa przedmiotu Studia dzienne Punkty ECTS Symbol rygoru
Rodzaj zajęć
W C L P
  (Blok przedmiotów obieralnych przyporządkowanych do tematu projektu)            
1 Projekt obieralny 1 - - 4 6 Z2/Z1
2 Przedmiot obieralny 1 2 - - 2 4 Z2/Z1
3 Przedmiot obieralny 2 2 - - 2 4 Z2/Z1
4 Przedmiot obieralny 3 2 - - 2 4 Z2/Z1
5 Przedmiot obieralny 4 1 - - 3 5 Z2/Z1
6 Przedmiot obieralny 5 1 - - 3 5 Z2/Z1
7 Praca przejściowa - - - 5 4 P
  9 0 0 21 32  
30  
               
               
Rok 2 / II st Semestr  3          
               
Lp Nazwa przedmiotu Studia dzienne Punkty ECTS Symbol rygoru
Rodzaj zajęć
W C L P
1 Podstawy prawa pracy (HES) 2 - - - 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) / Wytwarzanie ogniw z elementami zarządzania produkcją (HES) 2 - - - 2 Z2
3 WF (obieralny) - 2 - - 0 Z1
4 Język obcy (obieralny) - 4 - - 4 Z1
5 Seminarium dyplomowe - 2 - - 2 Z1
6 Praca dyplomowa magisterska - - - 18 20 P
7 Praktyka dyplomowa 4 tygodnie 4x  
  4 8 0 18 30  
30  
               
               
Projekt pt. "Mały pojazd elektryczny"              
(Blok przedmiotów obieralnych przyporządkowanych do tematu projektu)      
               
      W C L P ECTS
1 Mały pojazd elektryczny Projekt obieralny 1     4 6
2 Podstawy projektowania podwozi pojazdów samochodowych Przedmiot obieralny 1 2     2 4
3 Systemy zarządzania pakietami ogniw i superkondensatorów Przedmiot obieralny 2 2     2 4
4 Komponenty układu napędowego w pojeździe elektrycznym Przedmiot obieralny 3 2     2 4
5 Projektowanie obwodów elektronicznych i energoelektronicznych Przedmiot obieralny 4 1     3 5
6 Wytwarzanie i badanie komponentów ogniw litowo-jonowych Przedmiot obieralny 5 1     3 5
               
               
               
  Projekty obieralne:            
1 Mały pojazd elektryczny            
               
  Przedmioty obieralne 2W+2P:            
1 Podstawy projektowania podwozi pojazdów samochodowych        
2 Systemy zarządzania pakietami ogniw i superkondensatorów        
3 Komponenty układu napędowego w pojeździe elektrycznym        
4 Metody badania ogniw litowych (jako rozszerzenie przedmiotu podstawowego)    
5 Generatory liniowe            
6 Przekładnie mechaniczne w napędach elektrycznych i hybrydowych      
7 Modelowanie procesów dynamicznych w układach napędowych      
8 Projektowanie eksploatacji i niezawodność maszyn          
9 Błonowe struktury bezpieczeństwa            
10 Układy napędowe z ogniwami paliwowymi          
11 Analiza właściwości eksploatacyjnych komponentów napędów elektrycznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji
12 Systemy teleinformatyczne w pojazdach samochodowych        
13 Ruch i dynamika samochodów            
14 Badania kompozytowych elementów układów napędowych i nośnych (2W+1L+1P)    
               
  Przedmioty obieralne 1W+3P            
1 Projektowanie obwodów elektronicznych i energoelektronicznych      
2 Wytwarzanie i badanie komponentów ogniw litowo-jonowych        
3 Projektowanie magazynów energii            
4 Automatyka napędu elektrycznego            
5 Mikroprocesorowe systemy sterowania (preferowane 60P)        
6 Bezpieczeństwo pojazdów samochodowych          
7 Szybkie prototypowanie systemów sterowania -          
8 Systemy Pojazdów Autonomicznych            
9 Algorytmy w Pojazdach Autonomicznych          
10 Napęd hybrydowy elektryczno-hydrostatyczny          
11 Projektowanie, analizy i badania struktur kompozytowych        
12 Zastosowanie materiałów inteligentnych w kontrolowanym tłumieniu drgań mechanicznych  
13 Polimerowe Elementy Zawieszeń Pojazdów