Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych - I stopień stacjonarne

Na kierunku Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych studentom umożliwia się maksymalnie szeroki, praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, metodami obliczeniowymi i projektowymi oraz nowoczesnymi technologiami materiałowymi. Duża część zajęć prowadzona jest w formie seminariów i laboratoriów. Taki tryb nauki pozwala na przygotowanie studentów do samodzielnego formułowania oraz rozwiązywania konkretnych zadań w różnych obszarach zastosowania mechatroniki w inżynierii mechanicznej. Wszechstronność i interdyscyplinarność wykształcenia, poszerzone wiedzą o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie Mechatroniki Pojazdów i Maszyn Roboczych pozwala absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku pracy, nie tylko w charakterze inżyniera mechatronika.

Studenci studiów I stopnia kierunku Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych mają do wyboru następujące specjalności:

Ponadto, w ramach tych specjalności istnieje możliwość wyboru indywidualnego programu studiów (IPS) ze specjalizacją Pojazdy szynowe.

 

 

 

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA PROWADZONYCH NA KIERUNKU MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

 

Do pobrania:
Opisy przedmiotów prowadzonych w ramach studiów

 

 

Semestry wspólne dla wszystkich specjalności

 

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza I 30 30 0 0 5 E/Z1
2 Algebra 30 15 0 0 4 E/Z1
3 Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 30 0 0 15 3 Z2/Z1
4 Materiały konstrukcyjne 45 0 0 0 3 Z2
5 Techniki komputerowe 30 0 30 0 5 Z2/Z1
6 Podstawy modelowania geometrycznego *) 0 0 15 0 1 Z1
7 Ochrona środowiska 30 0 0 0 2 Z2
8 Warsztaty 0 0 15 0 1 Z1
9 Chemia 30 0 0 0 2 Z2
10 Fizyka I 30 0 0 0 2 E
11 Historia techniki (HES) 15 0 0 0 1 Z2
12 Własność intelekt.+BHP (HES) 15 0 0 0 1 Z2
  RAZEM 285 45 60 15 30  

 

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza II 30 30 0 0 5 E/Z1
2 Równania różniczkowe 30 30 0 0 5 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika I 30 0 15 0 4 E/Z1
4 Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej II 0 0 0 45 3 Z1
5 Mechanika ogólna I 30 30 0 0 5 E/Z1
6 Technologia 45 0 0 0 3 Z2
7 Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 0 0 15 0 1 Z1
8 Modelowanie geometryczne *) 0 0 15 0 1 Z1
9 Fizyka II 30 0 0 0 2 Z2
10 Techniki komputerowe - pracownia 0 0 15 0 1 Z1
11 Wychowanie fizyczne 1 0 30 0 0 0 Z1
  RAZEM 195 120 60 45 30  

 

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Mechanika ogólna II 30 30 0 0 5 E/Z1
2 Wytrzymałość materiałów I 30 30 0 0 5 E/Z1
3 Elektrotechnika i elektronika II 15 0 15 0 2 E/Z1
4 Teoria maszyn i podstaw automatyki 30 0 0 15 4 E/Z1
5 Metrologia i zamienność 15 15 0 0 2 Z2/Z1
6 Mechanika płynów 30 15 0 0 3 Z2/Z1
7 Zaawansowane modelowanie geometryczne *) 0 0 15 0 1 Z1
8 Wprowadzenie do mechatroniki 15 0 15 0 2 Z2/Z1
9 Wprowadzenie do systemów mikroprocesorowych 15 0 15 0 2 Z2/Z1
10 Język obcy 1 0 60 0 0 4 Z1
11 Wychowanie fizyczne 2 0 30 0 0 0 Z1
  RAZEM 180 180 60 15 30  

 

Semestr 4

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy Konstrukcji Maszyn 60 0 0 0 4 E
2 Projektowanie  podstaw konstrukcji maszyn I 0 0 0 30 2 Z1
3 Drgania mechaniczne 30 15 0 0 3 E/Z1
4 Termodynamika 30 15 0 0 3 E/Z1
5 Laboratorium mechaniki płynów 0 0 15 0 1 Z1
6 Pomiary wielkości dynamicznych 30 0 0 0 2 E
7 Inżynieria programowania 0 0 30 0 2 Z1
8 Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji 30 0 15 0 3 Z2/Z1
9 Mechatroniczne. systemy sensoryczne i wykonawcze 15 0 15 0 3 Z2/Z1
10 Systemy automatyki 15 0 15 0 3 E/Z1
11 Język obcy 2 0 60 0 0 4 Z1
12 Wychowanie fizyczne 3 0 30 0 0 0 Z1
  RAZEM 210 120 90 30 30  

 

Semestr 5

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Napędy elektryczne 15 0 15 0 2 E/Z1
2 Silniki spalinowe 30 0 15 0 3 E/Z1
3 Projekt Podstaw Konstrukcji Maszyn II *** 0 0 0 30 2 Z1
4 Podstawy napędów hydraulicznych. i pneumatycznych 30 0 15 0 3 E/Z1
5 Pojazdy 30 0 15 0 3 Z2/Z1
6 Maszyny robocze 30 0 15 0 3 Z2/Z1
7 Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych 0 0 15 0 1 Z1
8 Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 15 0 0 0 1 Z2
9 Komputerowe systemy w mechatronice 15 0 15 0 2 Z2/Z1
10 Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 15 0 15 0 3 E/Z1
11 Konstrukcje inteligentne 30 0 0 0 2 Z2
12 Wprowadzenie do robotyki /Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 15 0 0 0 1 Z2
13 Język obcy 3 0 60 0 0 4 E
  RAZEM 210 60 105 30 30  

 

SPECJALNOŚĆ: MECHATRONIKA POJAZDÓW

 

Semestr 6

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydrauliczne  i pneumatyczne 30 0 0 0 2 Z2
4 Przetwarzanie i analiza obrazów 15 0 30 0 3 Z2/Z1
5 Projektowanie systemów mechatronicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Modele funkcjonalne maszyn roboczych 15 15 0 0 2 Z2/Z1
7 Diagnostyka układów mechatronicznych. / Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 0 0 15 0 1 Z1
8 Podstawy MES 15 0 15 0 2 Z2/Z1
9 Mechatronika pojazdów 30 0 15 0 4 E/Z1
10 Układy napędowe pojazdów 30 0 15 0 3 Z2/Z1
11 Pokładowa diagnostyka pojazdów 15 0 15 0 3 Z2/Z1
12 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
13 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4*  
  RAZEM 195 15 120 105 30  

x Punkty ECTS za praktykę nie są sumowane z pozostałymi punktami ECTS

 

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych. /PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Pojazdy autonomiczne 30 0 0 0 3 Z2
5 Systemy informatyczne pojazdów 15 0 15 0 3 Z2/Z1
6 Akustyka pojazdów 15 0 15 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 150 15 30 150 15  

 

SPECJALNOŚĆ: MECHATRONIKA MASZYN ROBOCZYCH

 

Semestr 6

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydr. i pneumatyczne 30 0 0 0 2 Z2
4 Przetwarzanie i analiza obrazów 15 0 30 0 3 Z2/Z1
5 Projektowanie systemów mechatronicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Modele funkcjonalne maszyn roboczych 15 15 0 0 2 Z2/Z1
7 Diagnostyka układów mechatronicznych. / Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 0 0 15 0 1 Z1
8 Podstawy MES 15 0 15 0 2 Z2/Z1
9 Automatyzacja maszyn roboczych 30 0 15 0 4 E/Z1
10 Maszyny budowlane 30 0 15 0 3 Z2/Z1
11 Dźwigi osobowe 15 0 15 0 3 Z2/Z1
12 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
13 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4*  
  RAZEM 195 15 120 105 30  

x Punkty ECTS za praktykę nie są sumowane z pozostałymi punktami ECTS

 

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych. /PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 30 0 0 0 3 Z2
5 Podstawy modelowania i sterowania maszyn roboczych 15 0 15 0 3 Z2/Z1
6 Systemy monitorowania maszyn roboczych 15 0 15 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 150 15 30 150 30  

 

SPECJALNOŚĆ: MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

 

Semestr 6

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydr. i pneumatyczne 30 0 0 0 2 Z2
4 Przetwarzanie i analiza obrazów 15 0 30 0 3 Z2/Z1
5 Projektowanie systemów mechatronicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Modele funkcjonalne maszyn roboczych 15 15 0 0 2 Z2/Z1
7 Diagnostyka układów mechatronicznych. / Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 0 0 15 0 1 Z1
8 Podstawy MES 15 0 15 0 2 Z2/Z1
9 Mechatronika pojazdów 30 0 15 0 4 E/Z1
10 Układy napędowe pojazdów 30 0 15 0 3 Z2/Z1
11 Automatyzacja maszyn roboczych 15 0 15 0 3 Z2/Z1
12 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
13 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4*  
  RAZEM 195 15 120 105 30  

x Punkty ECTS za praktykę nie są sumowane z pozostałymi punktami ECTS

 

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych. /PLM - podejście bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Wybrane zagadnienia dźwigów osobowych 30 0 0 0 3 Z2
5 Wybrane zagadnienia maszyn budowlanych 15 0 15 0 3 Z2/Z1
6 Systemy informatyczne pojazdów 15 0 15 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
  RAZEM 150 15 30 150 30  

 

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE INTELIGENTNE

 

Semestr 6

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Fizyka III 30 0 0 0 2 Z2
2 Podstawy diagnostyki 15 0 15 0 2 E/Z1
3 Układy hydr. i pneumatyczne 30 0 0 0 2 Z2
4 Przetwarzanie i analiza obrazów 15 0 30 0 3 Z2/Z1
5 Projektowanie systemów mechatronicznych 0 0 0 30 2 Z1
6 Modele funkcjonalne maszyn roboczych 15 15 0 0 2 Z2/Z1
7 Diagnostyka układów mechatronicznych. / Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 0 0 15 0 1 Z1
8 Podstawy MES 15 0 15 0 2 Z2/Z1
9 Techniki numeryczne analizy 30 0 15 0 4 E/Z1
10 Teoria drgań układów ciągłych 30 0 15 0 3 Z2/Z1
11 Mechanika kompozytów 15 0 15 0 3 Z2/Z1
12 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
13 Praktyka zawodowa 4 tygodnie 4*  
    195 15 105 105 30  

x Punkty ECTS za praktykę nie są sumowane z pozostałymi punktami ECTS

 

Semestr 7

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Ekonomia (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 2 Z2
3 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych. / PLM - podejscie bazodanowe 30 0 0 0 2 Z2
4 Materiały inteligentne 30 0 0 0 3 Z2
5 Analiza sygnałów wielowymiarowych 15 0 15 0 3 Z2/Z1
6 Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych 15 0 15 0 2 Z2/Z1
7 Seminarium dyplomowe 0 15 0 0 1 Z1
8 Praca dyplomowa 0 0 0 150 15 P
    150 15 30 150 30