Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych - II stopień

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej.

Absolwent Wydziału jest przygotowany do twórczej działalności z zakresu: projektowania; wytwarzania; bezpieczeństwa; eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic. Jest zdolny do podejmowania pracy zawodowej w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach.

Na kierunku Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych studiów II stopnia są oferowane następujące specjalności:

 • Mechatronika maszyn roboczych
 • Mechatronika pojazdów

 

SPECJALNOŚĆ MECHATRONIKA MASZYN ROBOCZYCH - w ramach tej specjalności na studiach II stopnia kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk zachodzących w konstrukcjach nośnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich degradacji;
 • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych.
 • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych;
 • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i LiIon, superkondensatorów, ogniw paliwowych;
 • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • wykształcenia podstawowych umiejętności związanych z użytkowaniem maszyn do robót ziemnych;
 • poznania zasad analizy konstrukcji przestrzennych oraz umiejętności formułowania warunków brzegowych i analizy konstrukcji;
 • poznania problemów konwersji ciepło-dźwięk-elektryczność oraz umiejętność zaprojektowania silników termoelektrycznych.

Uniwersalne kompetencje zawodowe wiedza z zakresu mechaniki i mechatroniki oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi: metoda elementów skończonych, systemy CAD/CAM, pojazdy hybrydowe, termoakustyka, umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień mechanicznych i mechatronicznych, sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdują zatrudnienie jako konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działów projektowych, eksploatacyjnych, dozoru technicznego w dużych i małych firmach oraz instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, modernizacją maszyn i urządzeń zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, robotów przemysłowych, linii technologicznych itp. Jako eksploatatorzy i diagności lub kierownicy serwisów maszyn roboczych.

 

SPECJALNOŚĆ MECHATRONIKA POJAZDÓW – w ramach tej specjalności na studiach II stopnia kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z rozproszonych systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych;
 • zagadnień dotyczących akustyki struktur warstwowych, pojazdów i maszyn roboczych; komfortu użytkowania, wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania;
 • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych;
 • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i LiIon, superkondensatorów, ogniw paliwowych;
 • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych.

Absolwenci tej specjalności będą zaznajomieni od strony teoretycznej i częściowo praktycznej z najnowszymi technologiami i koncepcjami stosowanymi w: budowie pojazdów o napędzie hybrydowym, elektrycznym oraz związanej z nimi infrastruktury; akustyce struktur warstwowych, pojazdów i maszyn roboczych; wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania; związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. Pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką i robotyką.
 

 

 

RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PROWADZONYCH NA KIERUNKU MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

 

Do pobrania:
Opisy przedmiotów prowadzonych w ramach studiów

 

Semestr 1

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Analiza zespolona 30 15 0 0 4 E/Z1
2 Rachunek prawdop. i statystyka 30 15 0 0 4 E/Z1
3 Mechanika ogólna III 30 30 0 0 5 E/Z1
4 Zintegrow. systemy wytwarzania 30 0 15 0 3 Z2/Z1
5 Diagnostyka maszyn 15 0 15 0 2 Z2/Z1
6 Metody numeryczne w mechanice 15 0 15 0 2 Z2/Z1
7 Fizyka IV 45 0 0 0 4 Z2
8 Modelowanie systemów mechatron. 15 0 15 0 2 Z2/Z1
9 Przedmiot obieralny Specjalności 1 30 0 0 0 2 Z2
10 Przedmiot obieralny Specjalności 2 30 0 0 0 2 Z2
  RAZEM 255 75 45 0 30  

 

Semestr 2

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Modelow. komp. w praktyce inż. 15 0 15 0 2 Z2/Z1
2 Alg. genetyczne i sieci neuronowe 30 0 15 0 3 E/Z1
3 Bezp. systemów technicznych 30 0 0 0 2 Z2
4 Planowanie ruchu poj. autonom. 15 0 15 0 3 Z2/Z1
5 Zaaw. met. analizy sygn. i obrazów 15 0 15 0 3 E/Z1
6 Uszkodz. zorient. ster. układ. dyn. 30 0 0 0 2 E
7 Systemy czasu rzeczywistego 15 0 15 0 2 Z2/Z1
8 Modelowanie maszyn roboczych 15 15 0 0 2 Z2/Z1
9 Sterowanie i regulacja maszyn rob. 15 15 0 0 2 E/Z1
10 Sieci komputerowe 15 0 0 0 1 Z2
11 Przedmiot obieralny Specjalności 3 30 0 0 0 2 Z2
12 Przedmiot obieralny Specjalności 4 30 0 0 0 2 Z2
13 Wychowanie fizyczne 0 30 0 0 0 Z1
14 Praca przejściowa 0 0 0 75 4 P
  RAZEM 255 45 90 75 30  

 

Semestr 3

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj i wymiar zajęć Punkty ECTS Symbol rygoru
W Ć L P
1 Podstawy prawa pracy (HES) 30 0 0 0 2 Z2
2 Przedmiot obieralny (HES) 30 0 0 0 3 Z2
3 Przedmiot obieralny Specjalności 5 30 0 0 0 2 Z2
4 Przedmiot obieralny Specjalności 6 30 0 0 0 2 Z2
5 Seminarium dyplomowe 0 30 0 0 2 Z1
6 Praca dyplomowa 0 0 0 270 20 P
7 Praktyka dyplomowa 4 tygodnie 4  
  RAZEM 120 30 0 270 31