Pomoc przy wykorzystaniu oprogramowania SolidWorks do rozwiązywaniu określonych zagadnień inżynierskich

Konsultacje oraz ewentualną pomoc przy obsłudze i wykorzystaniu programu SolidWorks zaoferowali następujący pracownicy Wydziału SiMR:

  • W zakresie modelowanie bryłowego, powierzchniowego, arkuszy blach, konstrukcji spawanych, złożeń, dokumentacji płaskiej, SkanTo3D, certyfikacja i do pewnego stopnia Motion: dr inż. Przemysław Siemiński.
  • W zakresie modelowania bryłowego, powierzchniowego, złożeń mechanizmów, wykresów ruchowych w Motion, dokumentacji płaskiej, parametryzacji i równań, konfiguracji (rodzin części), konfiguracji Toolbox, systemu PDM, certyfikacji: dr inż. Stanisław Skotnicki.
  • W zakresie modelowania bryłowego, powierzchniowego, arkuszy blach, złożeń, dokumentacji płaskiej, CAM (frezowania i toczenia): dr inż. Jarosław Małkiński
  • W zakresie analiz w Simulation, modelowania bryłowego, złożeń, dokumentacji płaskiej, SkanTo3D: mgr inż. Michał Fotek.