Języki obce - karty zaliczeń

Od semestru zimowego 2015/2016 studenci, którzy studiują na wydziałach, na których nie są wymagane indeksy, są zobowiązani do pobrania i wydrukowania ze strony www.sjo.pw.edu.pl „Karty zaliczeń studenta - języki obce”.

Każdy student, który uzyskał zaliczenie zajęć językowych (lektoraty modułowe przed B2, LT, LOT, inne języki), musi mieć to potwierdzone odpowiednim wpisem dokonanym przez lektora - w indeksie lub, w przypadku jego braku, na „Karcie zaliczeń studenta - języki obce”.

Studenci, którzy nie będą mieli potwierdzonych odpowiednim wpisem do indeksu lub na „Kartę zaliczeń studenta” ocen z zajęć językowych, nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ustnego egzaminu B2 na podstawie zaliczonych modułów.

Karta zaliczeń do pobrania:

karta_zaliczenia_języki (pdf, 81,20 kB)