Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016

Decyzja dziekana wydziału SiMR PW w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016

1. Opłata za semestr zimowy wynosi 2700 zł.
2. Termin wpłaty mija 3 października br.
3. Wpłaty należy dokonać jednorazowo (w pełnej kwocie).
4. Niewniesienie opłaty w wymaganym czasie lub wniesienie jej po 3 października skutkuje skreśleniem z listy studentów.
5. Osoby skreślone w październiku br. nie będą mogły wznowić się również w semestrze letnim.
6. Studenci znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej mogą, ubiegać się o pomoc stypendialną.
7. Opłata za semestr letni wynosi 2700 zł.
8. Termin wpłaty za semestr letni mija 31 stycznia 2016 r.

Pełny tekst decyzji:

MX-M260_20150630_142747 (pdf, 60,53 kB)