Spotkanie klubowe 12 V 2016 r.

12 maja 2016 r. o godz. 17.00 w sali 2.19 odbędzie się spotkanie Klubu Absolwenta. Na spotkaniu odczyt na temat technologii druku 3D wygłosi dr inż. Przemysław Siemiński. Serdecznie  zapraszamy wszystkich absolwentów i sympatyków.