Informacja w sprawie trybu realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

Na mocy zarządzenia nr 6/2021 Rektora PW oraz zarządzenia nr 2/2021 Dziekana Wydziału SiMR, w okresie od 20 lutego do 16 czerwca br. wszystkie zajęcia dydaktyczne, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, będą realizowane w trybie zdalnym.

Ponadto na mocy zarządzenia nr 3/2021 Dziekana Wydziału SiMR również egzaminy dyplomowe na studiach I i II stopnia będą realizowane w trybie zdalnym.

Bieżące informacje o funkcjonowaniu Uczelni w okresie zagrożenia epidemicznego »