Biblioteka wydziałowa

Biblioteka wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych powołana została zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 lipca 1995 r. Na księgozbiór składają się połączone kolekcje trzech dawnych bibliotek instytutowych – Instytutu Pojazdów, Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich i Instytutu Podstaw Budowy Maszyn.

Biblioteka SiMR gromadzi księgozbiór o charakterze naukowym z zakresu podstaw konstrukcji maszyn, mechatroniki, technologii budowy maszyn, projektowania, budowy i eksploatacji samochodów, pojazdów szynowych i maszyn roboczych. Ponadto posiada w swoich zbiorach publikacje z zakresu matematyki, fizyki oraz logistyki. Zbiory obejmują książki, czasopisma, normy oraz prace dyplomowe odpowiadające profilowi kształcenia na wydziale SiMR.

 

Pracownicy:

Anna Kaczyńska – kierownik anna.kaczynska@pw.edu.pl
Karolina Kosior karolina.kosior@pw.edu.pl

 

Skrócone zasady korzystania ze zbiorów:

1. Do Biblioteki mogą zapisać się pracownicy i studenci Wydziału SiMR.

2. Użytkownicy mogą mieć wypożyczonych do 15 egz. książek jednorazowo.

3. Wypożyczenia książek: należy odszukać danej pozycji w katalogu (http://www.bg.pw.edu.pl/), spisać sygnaturę dostępnego egzemplarza i zgłosić się do dyżurującego bibliotekarza (Biblioteka nie realizuje zamówień internetowych).

4. Prolongaty: student może dwukrotnie przedłużyć wypożyczone książki zdalnie-za pośrednictwem konta bibliotecznego.

5. Kary: przetrzymanie książki poza termin zwrotu skutkuje naliczeniem opłaty specjalnej (tj. 0,30 gr za każdy dzień). Wpłat należy dokonać online bezpośrednio z konta bibliotecznego użytkownika (zakładka Opłaty).

6. Archiwum prac dyplomowych: prace dyplomowe można przeszukiwać w Repozytorium PW (http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/repozytor/prace-dyplomowe), udostępniane są tylko na miejscu w czytelni po wcześniejszym pozostawieniu legitymacji studenckiej.

7. Czasopisma naukowe: udostępniane są w czytelni; po wcześniejszym zgłoszeniu i pozostawieniu legitymacji istnieje możliwość wyniesienia czasopisma na zajęcia lub do ksero.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, użytkownik jest zobowiązany do odkupienia takiej samej książki, bądź innej wskazanej przez bibliotekarza o zbliżonej wartości.

9. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych, spożywania posiłków oraz napojów. Przed wejściem do Czytelni okrycia wierzchnie prosimy pozostawić w szatni.

   

Zasady korzystania z biblioteki od 01.06.2020 »

  

Zaproponuj nową pozycję do zbiorów bibliotecznych »