USOS

Wdrożenie indywidualnych kont bankowych

Informujemy, iż począwszy od dnia 1 września 2015 r. wpłat z tytułu opłat za studia należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Salda kont oraz indywidualne numery kont bankowych są dostępne po uwierzytelnieniu się w systemie USOSWeb w module Dla studentów -> Rozliczenia. Informacje dotyczące logowania do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu. W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do biura obsługi studiów danej jednostki.

  

Automatyczna migracja danych

Migracja danych między systemami USOS i USOSWeb jest uruchamiana automatycznie  codziennie o godz. 6:00, 14:00 oraz 18:00. Migracja trwa zwykle 5-10 minut. W czasie migracji serwis USOSWeb jest zamknięty. Dane w biurach obsługi studiów wprowadzane są do głównej bazy danych USOS, studenci oraz prowadzący zajęcia mają dostęp tylko do wydzielonej bazy danych. Migracja to proces uzgadniania danych między serwisem USOSWeb oraz główną bazą danych USOS. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że dodane/zmienione informacje w USOS są widoczne w USOSweb dopiero po najbliższej migracji. Analogicznie dane z USOSweb (oceny, rejestracje na zajęcia itp.) biuro obsługi studiów widzi dopiero po migracji.