Pracownicy

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI

  Nazwisko i imię Nr pok. Telefon Konsultacje E-mail
prof. nzw. dr hab. inż. Maciejewski Jan 0.11D (22)234-82-50 USOS jan.maciejewski@pw.edu.pl
prof. nzw. dr hab. inż. Marowski Witold 0.11F (22)234-87-73 USOS witold.marowski@pw.edu.pl
prof. nzw. dr hab. inż. Żebrowski Zbigniew 2.21 (22)234-82-03 (22)234-87-96 USOS zbigniew.zebrowski@pw.edu.pl

 

ADIUNKCI

  Nazwisko i imię Nr pok. Telefon Konsultacje E-mail
dr inż. Chang Yuhua 0.11K (22)234-87-69 USOS yuhua.chang@pw.edu.pl
dr inż. Ciężkowski Paweł 4.7B (22)234-84-99 USOS pawel.ciezkowski@pw.edu.pl
dr inż. Jankowiak Artur 3.15A (22)234-82-57 USOS artur.jankowiak@pw.edu.pl
dr inż. Mirosław Tomasz 2.21 (22)234-82-03 USOS tomasz.miroslaw@pw.edu.pl
dr inż. Krawczyk Paweł 0.10 (22)234-85-36 USOS pawel.krawczyk@pw.edu.pl
dr inż. Liu Zhiyin 0.06 (22)234-82-51 USOS zhivin.liu@pw.edu.pl
dr hab. inż. Polakowski Krzystof 0.11G (22)234-83-72 USOS krzysztof.polakowski@pw.edu.pl
dr inż. Roszczyk Paweł 0.11I (22)234-87-67 USOS pawel.roszczyk@pw.edu.pl

STARSI WYKŁADOWCY

  Nazwisko i imię Nr pok. Telefon Konsultacje E-mail
dr inż. Gomoliński Paweł 3.15A (22)234-84-61 USOS pawel.gomolinski@pw.edu.pl
mgr inż. Dąbrowski Dariusz 0.11E (22)234-87-64 USOS dariusz.dabrowski@pw.edu.pl
dr inż. Piórkowski Piotr 0.11B (22)234-82-60 USOS piotr.piorkowski@pw.edu.pl
dr inż. Kuśmierczyk Jarosław 1.2 (22)234-81-16 USOS jaroslaw.kusmierczyk@pw.edu.pl
dr inż. Hajduga Arkadiusz 0.11J (22)234-87-68 USOS arkadiusz.hajduga@pw.edu.pl
dr inż. Krakowiak Ireneusz 0.11H (22)234-87-88 USOS ireneusz.krakowiak@pw.edu.pl

 

ASYSTENCI

  Nazwisko i imię Nr pok. Telefon Konsultacje E-mail
mgr inż. Bąk Sebastian 4.7C (22)234-87-95 USOS sebastian.bak@pw.edu.pl
mgr inż. Zawadzki Adam 4.5B (22)234-83-04 USOS adam.zawadzki@pw.edu.pl
mgr inż. Deda Jakub 0.8A (22)234-87-63 USOS jakub.deda@pw.edu.pl
mgr inż. Grabowski Paweł 4.7A (22)234-83-89 USOS pawel.grabowski1@pw.edu.pl
mgr inż. Kopczyński Artur Lab 0.014C (22)234-82-26 USOS artur.kopczynski@pw.edu.pl
mgr inż. Kwaśniewski Arkadiusz 4.5B (22)234-8304 USOS arkadiusz.kwasniewski@pw.edu.pl

 

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI

  Nazwisko i imię Nr pok. Telefon Konsultacje E-mail
mgr inż. Barszcz Włodzimierz 0.9 (22)234-84-15   wlodzimierz.barszcz@pw.edu.pl
mgr inż. Rzeszot Jerzy 3.1 (22)234-83-39   jerzy.rzeszot@pw.edu.pl
  Kokot Mariusz   (22)234-84-58    
  Wawer Edward 2.20 (22)234-84-58    

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNI

  Nazwisko i imię Nr pok. Telefon E-mail
  Przybysz Grażyna 0.10A (22)234-82-85
(22)849-99-95
grazyna.przybysz1@pw.edu.pl

    

PRACOWNICY EMERYTOWANI

  Nazwisko i imię Nr pok. Telefon Konsultacje E-mail
prof. dr hab. inż. Szumanowski Antoni 0.11A -   imrc@simr.pw.edu.pl
dr inż. Selenta Andrzej 4.7B (22)234-84-99 USOS andrzej.selenta@simr.pw.edu.pl
prof. nzw.
dr hab. inż.
Sobczykiewicz Wojciech 0.11C (22)234-83-30 USOS wojciech.sobczykiewicz@simr.pw.edu.pl
dr inż. Rostkowski Andrzej 0.11I (22)234-87-67 USOS andrzej.rostkowski@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Szlagowski Jan 0.8 (22)234-82-85
(22)234-83-59
USOS jan.szlagowski@pw.edu.pl
dr inż. Grudziński Jan 4.5B (22)234-83-04 USOS jan.grudzinski@pw.edu.pl

     

Doktoranci IMRC

  Nazwisko i imię Promotor
  Bąk Sebastian J. Maciejewski
  Grabowski Paweł J. Maciejewski
  Kwaśniewski Arkadiusz J. Maciejewski
  Kamiński Marek J. Szlagowski
  Zawadzki Adam J. Szlagowski
  Akindele Femi J. Szlagowski
  Kopczyński Artur A. Szumanowski
  Krawczyk Paweł A. Szumanowski