Dr hab. inż. Piotr Żach

  

          

   
Imię Piotr
Nazwisko Żach
Stopień naukowy dr hab. inż.
Zakład Technik Wytwarzania
Numer pokoju 2.7c
Numer telefonu +48222348620
Adres email / strona internetowa piotr.zach@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Materiały polimerowe - w tym szczególnie struktury hiperodkształcane, analiza numeryczna konstrukcji MES, projektowanie i technologia wytwarzania wyrobów, recykling materiałów konstrukcyjnych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Metody Elementów Skończonych - wykład, s. zaoczne
Metody komputerowe II - wykład
Systemy recyklingu samochodów - wykład
Materiały konstrukcyjne podatne na recykling- wykład
Wytrzymałość materiałów - ćwiczenia audytoryjne I i II, s. dzienne
Metody Elementów Skończonych - laboratorium, s. zaoczne, dzienne
Laboratorium wytrzymałości materiałów - s. dzienne, zaoczne
Laboratorium drgań mechanicznych- s. dzienne
Laboratorium metrologii- s. dzienne
Laboratorium materiałów konstrukcyjnych- s. dzienne, zaoczne

Laboratorium przedmiotowe

przedmioty obieralne

Nowoczesne materiały konstrukcyjne - tworzywa sztuczne i kompozyty

Materiały hiperelastyczne

Wzornictwo przemysłowe
Nagrody i wyróżnienia
  • nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2006.
  • nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2007.
  • nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2008.
  • nagroda zespołowa stopnia II za osiągnięcia dydaktyczne, rok 2009.
  • nagroda zespołowa stopnia III za osiągnięcia naukowe, rok 2011.
Wybrane publikacje

Praca zbiorowa pod redakcją K. Gołosia, Własności i wytrzymałość materiałów, Laboratorium, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.

P. Żach, New damping model of hyper-elastic materials, 10th Conference Dynamical Systems – Theory and Application, volume 1, p. 405-412, Łódź 2009.

A. Boczkowska, K. Babski, J. Osiński, P. Żach, Modeling of characteristics at compression and functional properties of hyperelastic polyurethane materials applied in mechanical engineering, p. 554-550,vol. 7/8, 53, Polimery 2008.

J. Osiński, P. Żach, Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów – wydanie drugie rozszerzone, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2009.

P. Żach, The innovations in description of propriety of structures the hyperelastic materials, Journal of Kones Powertrain and Transport vol. 17 no. 3, p. 533-538, Warsaw 2010.

J. Osiński, P. Żach, Potencjał energetyczny paliw surowcowych z urządzeń wycofanych z eksploatacji, Konferencja Problemy Recyklingu 2011, s. 197-200.

Praca zbiorowa pod redakcją J. Osiński, Symulacyjne zachowanie się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji, Biblioteka problemów Eksploatacji, Warszawa-Radom 2011, rozdział 8.

P. Żach, Plastic raw materials from end-of life vehicles, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 38, No. 2, p. 151-156, 2012.

J. Osiński, A. Rumianek, P. Żach, Monitoring of raw materials resources from end-of life vehicles, Automatyka, Robotyka 2013, R.17, nr 2, s. 176-179.

P. Żach, Hyperelastic polynomial models in plastics behavior analyses, Journal of Kones Powertrain and Transport v. 20 no. 1, p. 381-386, Warsaw 2013.

Udział w projektach badawczych

J. Osiński, P. Żach, Pracy badawcza nr 584/03/Wn50/NE-OZ-TX/D, Opracowanie nowych metod odzysku materiałów poliuretanowych z wyposażenia pojazdów, Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska, 2004.

J. Osiński, P. Żach, Ministerstwo Środowiska, EFP/IV/PI/84/2004, Plan implementacyjny i finansowy dyrektywy 2000/53/WE, Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska, 2005.

J. Osiński , P. Żach –opracowanie wdrożeniowe Przekładnie ślimakowe dla firmy TRANSLIFT Warszawa, 2007,

J. Osiński, P. Żach, Z. Żach, Określenie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Praca sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministerstwa Środowiska, opracowanie wykorzystane w pracy bieżącej Ministerstwa Środowiska oraz w celu przedstawienia polskiego

stanowiska na obradach komisji UE w Brukseli, udział 33 %, 2007.

Praca badawczo - rozwojowa: 501/H/1152/1104 Badania próbek materiałów IXEF 1022, IXEF 1032, IXEF 3006 na zlecenie Megaterm Plus Sp. z o.o., Warszawa 2007.

Praca badawczo - rozwojowa: 501/G/1152/1149,Badania doświadczalne materiałów: PA 6.6 223-E, PA11, PA6 12, PA6 GF-20, PA6 GF-30, PEEK,

PEEK GF-30, PEEK CF-30, IXEF 1022, IXEF 1032, IXEF 3006, na zlecenie Megaterm Plus Sp. z o.o., Warszawa 2010,

Grant habilitacyjny – N501118736, Strukturalna charakterystyka nieliniowego tłumienia materiałów polimerowych, 2009 - 2012 r.

Praca badawczo - rozwojowa w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanej na zlecenie Megaterm Plus Sp. zo.o.

Projekt badawczy KBN nr 8 T07C 011 21 pt. Projektowanie specjalnych napędów zębatych o dużych przełożeniach, wykonawca

wykonawca w grancie dziekańskim pt. „Wspomagana komputerowo analiza zjawisk dynamicznych w napędach zębatych”, wykonawca

Projekt badawczy KBN nr 5 T07C 045 23 pt. Redukcja drgań w elementach maszyn i ich połączeniach, wykonawca

Projekt badawczy KBN nr 7 T07C 037 18 pt. Rozwój zastosowań nowych materiałów: tworzyw sztucznych i kompozytów w budowie maszyn, wykonawca

Praca badawczo rozwojowa realizowanej w ramach Uczelnianego Programu Badawczego zrealizowana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński „Tworzenie nowych właściwości i rozwój zastosowań tworzyw i kompozytów”, 2006, wykonawca