Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Studia Stopień Kierunek Prowadzący
Akumulacja energii w pojazdach stacjonarne I IPEH P.Krawczyk
Automatyzacja maszyn roboczych stacjonarne I MTR J. Szlagowski
Automatyzacja maszyn roboczych stacjonarne I MTR-MR, MTR-PiMR J. Szlagowski
Automatyzacja maszyn roboczych niestacjonarne I   D. Dąbrowski
Bezpieczeństwo eksploatacyjne maszyn roboczych stacjonarne I MiBM-MR W. Sobczykiewicz
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn roboczych niestacjonarne I   W. Sobczykiewicz
Degradacja konstrukcji nośnych stacjonarne
niestacjonarne
II MTR W. Sobczykiewicz,
A. Jankowiak
Dźwigi osobowe stacjonarne I MTR-MR A. Jankowiak
M. Szymański
Dźwigi osobowe niestacjonarne I MiBM-MR A. Jankowiak
Dźwigi osobowe stacjonarne I MIBM-MR A. Jankowiak
Dźwignice stacjonarne I MiBM A. Jankowiak
Dźwignice niestacjonarne I MiBM A. Jankowiak
Elektrotechnika i elektronika stacjonarne I Wszystkie I. Krakowiak
Elektrotechnika i elektronika stacjonarne I IPEH Eng Liu Zhin
Chang Yuhua
Elektrotechnika i elektronika niestacjonarne I Wszystkie I. Krakowiak
Elektrotechnika i elektronika-laboratorium stacjonarne I Wszystkie I. Krakowiak
Energy Accumulation in Vehicles stacjonarne I IPEH Eng. Chang Yuhua
Image Processing and Analysis full-time I EHVE Jacek Dybała
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych stacjonarne I IPEH K. Polakowski
Inżynieria pojazdów hybrydowych i elektrycznych stacjonarne I IPEH Eng A.Szumanowski
Inżynierskie bazy danych stacjonarne I Wszystkie W. Marowski
Inżynierskie bazy danych niestacjonarne I   W. Marowski
Konstrukcje nośne stacjonarne I MTR, MiBM W. Sobczykiewicz,
A. Jankowiak
Konstrukcje nośne niestacjonarne I MiBM A. Jankowiak
Maszyny budowlane stacjonarne I MTR, MiBM J. Maciejewski
Maszyny budowlane stacjonarne I MTR-MR Z. Żebrowski
Maszyny elektryczne stacjonarne I IPEH K. Polakowski
Maszyny elektryczne stacjonarne I IPEH Eng Liu Zhin
Chang Yuhua
Maszyny robocze stacjonarne
niestacjonarne
I MTR, MiBM J. Maciejewski,
A. Jankowiak 
Metoda tworzenia systemów HMI stacjonarne II MTR J. Szlagowski
Modele funkcjonalne maszyn roboczych stacjonarne I MTR, MiBM J. Szlagowski
Modele funkcjonalne maszyn roboczych niestacjonarne I MiBM D. Dąbrowski
Modelowanie i sterowanie maszyn roboczych niestacjonarne II MTR T. Mirosław
Modelowanie maszyn roboczych stacjonarne II MTR T. Mirosław
Modelowanie układów maszyn roboczych stacjonarne I MiBM-MR J.Grudziński
Modelowanie układów maszyn roboczych niestacjonarne II   J.Grudziński
Napędy elektryczne stacjonarne I MTR, MiBM P. Roszczyk
Napędy elektryczne niestacjonarne I Wszystkie P. Piórkowski
Napędy hybrydowe stacjonarne II MTR P. Piórkowski
Napędy hybrydowe niestacjonarne II MTR I. Krakowiak
Passenger lifts full-time I MTR-eng A. Jankowiak
Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn stacjonarne I MTR, MiBM W. Sobczykiewicz,
T. Mirosław
Podstawy eksploatacji i niezawodności maszyn niestacjonarne I MiBM W. Sobczykiewicz
Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych stacjonarne I MTR-MR A. Hajduga
Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych stacjonarne
niestacjonarne
I MTR, MiBM Z. Żebrowski
L. Knap
Podstawy robotyki stacjonarne II MiBM J. Szlagowski
Podstawy robotyki stacjonarne II MTR D. Dąbrowski
Podstawy robotyki niestacjonarne II MiBM J. Szlagowski
Podstawy sterowania i modelowania maszyn stacjonarne I MTR-MR T. Mirosław
Praktyka warsztatowa - laboratorium stacjonarne niestacjonarne I Wszystkie ZMB
Projektowanie napędów elektrycznych i hybrydowych stacjonarne I MTR, MiBM P. Piórkowski
Przedsiębiorczość innowacyjna niestacjonarne I   A. Selenta
Przedsiębiorczość innowacyjna stacjonarne I   A. Selenta
Przekładnie CVT stacjonarne I IPEH, IPEH Eng A. Hajduga
Przetwarzanie i analiza obrazów stacjonarne
niestacjonarne
I IPEH, Mechatronika PiMR Jacek Dybała
Seminarium dyplomowe studia stacjonarne
niestacjonarne
II   J. Maciejewski
Seminarium dyplomowe - IPEH stacjonarne I IPEH K. Polakowski
Statyka konstrukcji przestrzennych stacjonarne II MiBM J.Grudziński
Sterowanie i regulacja maszyn roboczych niestacjonarne II MTR T. Mirosław
Sterowanie i regulacja maszyn roboczych stacjonarne II MTR T. Mirosław
Sterowanie zaawansowane stacjonarne I IPEH, IPEH Eng P. Roszczyk
Systemy monitorowania maszyn roboczych stacjonarne I MTR-MR J. Szlagowski
Systemy transportu wewnętrznego stacjonarne I MiBM-MR J. Maciejewski
Teoria ruchu pojazdów elektrycznych  stacjonarne I IPEH Eng A. Hajduga
Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji stacjonarne
niestacjonarne
I MTR P. Roszczyk
Układy hydrauliczne i
pneumatyczne
stacjonarne niestacjonarne I MTR, MiBM P. Ciężkowski
Układy napędowe maszyn roboczych stacjonarne I MiBM Z. Żebrowski
Układy napędowe maszyn roboczych niestacjonarne I MiBM Z. Żebrowski
Urabianie gruntów i skał stacjonarne I MiBM-MR J. Maciejewski
Wprowadzenie do mechatroniki stacjonarne I MTR T. Mirosław
Wprowadzenie do robotyki stacjonarne I MTR T. Mirosław
Wprowadzenie do robotyki niestacjonarne I   T. Mirosław
Wybrane zagadnienia dźwigów osobowych stacjonarne I MTR-PiMR A. Jankowiak
Wybrane zagadnienia maszyn budowlanych stacjonarne I MTR-PiMR Z. Żebrowski
Zaawansowanie modelowanie maszyn roboczych stacjonarne II MTR J.Grudziński