Tematyka prac badawczych

Prace naukowe Instytutu koncentrują się na nastepujących zagadnieniach:

  • modelowanie i symulacja komputerowa pracy maszyn roboczych,
  • metodyka kształtowania konstrukcji nośnych (trwalość i nośność graniczna),
  • projektowanie osprzętów roboczych koparek,
  • energooszczedne układy napędowe maszyn i pojazdów,
  • automatyzacja pracy maszyn roboczych,
  • mechanika urabiania gruntów i skał.