Instytut

Dyrektor
dr hab. inż. Jan Matej, prof. uczelni

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
dr inż. Ireneusz Krakowiak 

 

Historia

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych powstał 1 marca 2020 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek organizacyjnych istniejących na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej: Instytutu Pojazdów oraz Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich. Jego aktem założycielskim jest wydane 6 stycznia 2020 r. zarządzenie nr 6 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW. Przy tej okazji nastąpiło również połączenie dwóch jednostek organizacyjnych IMRC: Zakładu Maszyn Budowlanych oraz Zakładu Transportu Bliskiego w nową jednostkę o nazwie Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego, która wraz z Zakładem Napędów Wieloźródłowych z tego samego instytutu oraz wywodzącymi się z Instytutu Pojazdów Zakładem Ciągników i Napędów Hydraulicznych, Zakładem Pojazdów Szynowych, Zakładem Samochodów i Zakładem Silników Spalinowych utworzyła trzon organizacyjny nowo powstałego instytutu.
Autorem znaku graficznego i logotypu Instytutu jest dr inż. Paweł Grabowski z Zakładu Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego. (» Geneza logo IPiMR)
Pierwszym dyrektorem Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych – kontynuatora niemal 50-letniej historii IMRC oraz IP – został dr hab. inż. Jan Matej, prof. uczelni.
 

Historia Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich »

Historia Instytutu Pojazdów »

 

Profil dydaktyczno-naukowy

Profil dydaktyczno-naukowy Instytutu Pojazdów i Maszyn Roboczych definiuje 6 zakładów wchodzących w jego skład: