dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. uczelni

Tytuł/stopień:

 • dr hab. inż.

Funkcja:

 • Kierownik Zakładu Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Stanowisko:

 • profesor uczelni

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8118

Pokój: 

 • 1.3B

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE): 

Profil w bazie Mechatronika:

Publikacje: 

 1. Jędrzej Mączak, Krzysztof Szczurowski, Badanie wpływu zmiennych warunków otoczenia na odpowiedź dynamiczną konstrukcji z betonów sprężonych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 111÷118, 2010
 2. Jędrzej MĄCZAK, The influence of environmental conditions on vibroacoustic signal parameters generated by the prestressed concrete structures, Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, p.59, 2010
 3. Stanisław RADKOWSKI, Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009
 4. Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wielozadaniowa autonomiczna platform transportowa – przegląd rozwiązań, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 3(75), 2009, str. 27÷38, 2009
 5. Jędrzej MĄCZAK, Use Of The GPS Receivers For Data Synchronization In Distributed Signal Acquisition Systems, Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 79÷82, 2008
 6. Dybała J., Gałęzia A., Mączak J., Verification Of Doppler Effect Removal Method for The Needs Of Pass-By Railway Condition Monitoring System, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 5-8, 2008
 7. RADKOWSKI S., SZCZUROWSKI K., GAŁĘZIA A., MĄCZAK J., Vibroacoustic monitoring, Amplitude modulation phenomena as the source of diagnostic information about technical state of prestressed structure, co-authors of chapter 5, COST 534 Action Final Report, ESF November 2007, 2007
 8. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006
 9. J. Mączak, A. Roszczewski, Autonomiczny układ diagnostyczny identyfikacji zagrożeń i minimalizacji ryzyka w układach technicznych., Diagnostyka nr 36/2005, str. 45-52, 2005
 10. Jędrzej MĄCZAK, Wykorzystanie modeli symulacyjnych w autonomicznych układach diagnostycznych, 3rd International Congress of Technical Diagnostics “DIAGNOSTICS ‘2004”. Poznań 6-9.09,2004. Diagnostyka nr. 30, tom 2, str. 15-18, 2004