dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni

Tytuł/stopień:

  • dr hab. inż.

Funkcja:

  • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Stanowisko:

  • profesor uczelni

Pracownik:

  • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

  • +48 22 234 8591

Pokój: 

  • 2.2A

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Nagrody i odznaczenia:

  1. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016
  2. Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016
  3. Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2010/11
  4. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2012