dr hab. inż. Michał Makowski

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8591

Pokój: 

 • 2.2A

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE): 

Tematyka badawcza: 

 • Sterowane tłumiki drgań
 • Sterowane struktury w tłumieniu drgań pojazdów

Publikacje: 

 1. Makowski M., Knap L., Grzesikiewicz W., Pokorski J.: Steuernmöglichekeiten eines  schwinungssystems mit magnetorheologischen dämpfer (MR). Development Trends in Design of Machines and Vehicles, ZN Instytutu Pojazdów, 4(63)/2006, Warszawa 2006, s. 73-80.
 2. Makowski M., Grzesikiewicz W.: Symulacyjne badanie wpływu sterowania tłumikiem MR na ograniczenie drgań. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 53, nr 8/2007, s. 53-55.
 3. Makowski M., Grzesikiewicz W.: Modelowanie drgań układu mechanicznego ze sterowanymi amortyzatorami. Modelowanie Inżynierskie, Tom 5, nr 36, Gliwice 2008, s. 221-228.
 4. Makowski M., Grzesikiewicz W.: Numeryczne badania pojazdu wyposażonego               w sterowane amortyzatory. Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, Zeszyt Nr 33-34, Kraków 2008, s. 269-276.
 5. Makowski M.: Badanie wpływu sterowania tłumikiem magnetoreologicznym              w zawieszeniu pojazdu samochodowego na komfort jazdy. Rozprawa doktorska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 6. Makowski M., Grzesikiewicz W.: Die Untersuchung des Modells des Fahrzeugs mit den Dämpfern MR. Engineering for Change Sustainability-Energy-Automotive, Wissenschaftliche Berichte der Fachhochschule Köln Scientific Reports of the Cologne University of Applied Sciences, 1/2010, Köln, Germany, pp. 39-44.
 7. Knap L., Grzesikiewicz W., Makowski M.: Experimental studies and modeling of mechanical systems with controlled torsional magneto-rheological damper. Logistyka 6/2010. ISSN 1231-5478
 8. Zając M., Grzesikiewicz W., Makowski M.: Wpływ sterowania tłumikiem MR na ograniczenie drgań pojazdu patrolowego. Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 1 (159) 2011, s. 294-301, ISSN 1731-8157.
 9. Makowski M., Knap L., Grzesikiewicz W.: Modelowanie i identyfikacja parametrów sterowanych tłumików magnetoreologicznych. Modelowanie Inżynierskie, Tom 10, nr 41, Gliwice 2011, s. 261-269. ISSN 1896-771X.
 10. Grzesikiewicz W., Makowski M., Pyrz M.: Estymacja parametrów modelu tłumika magneto-reologicznego z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 57, nr 9/2011, s. 1044-1047. ISSN 0032-4140.
 11. Knap L., Makowski M., Grzesikiewicz W.: Vibration control of vehicle equipped with piezoelectric dampers, Journal of KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT Vol. 18 No 4, Warszawa 2011, s. 251-258, ISSN 1231 4005.
 12. Makowski M., Grzesikiewicz W.: Modelowanie zjawisk zachodzących w elementach pneumatycznego układu napędowego pojazdu. ZN Instytutu Pojazdów 5/2011, Warszawa 2011, s. 103-112, ISSN 1642-347X.

Nagrody i odznaczenia:

 1. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2012-2013
 2. Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2015-2016
 3. Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia organizacyjne w latach 2016-2017
 4. Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2010/11
 5. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2012
 6. Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2015/2016

Zainteresowania:

 • Turystyka górska