dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni

Tytuł/stopień:

 • dr hab. inż.

Stanowisko:

 • profesor nadzwyczajny

Pracownik:

 • Naukowo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8511

Pokój: 

 • 2.4A

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Profil w bazie Mechatronika:

Publikacje: 

 1. Szymon GONTARZ, Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of Hilbert-Huang transform of a vibroacoustic signal in the research related to the gigacycle fatigue process, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, str. 85÷92, 2009
 2. Dybała J., Gontarz Sz., Radkowski S., Doppler’s Effect As Diagnostic Information In The Acoustic Signal, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 67-77, 2008
 3. Szymon Gontarz, Peter Tse, Xiaojuan Wang, Enhanced eigenvector algorithm for recovering multiple sources of vibration signals in machine fault diagnosis, Mechanical Systems and Signal Processing, 2007
 4. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Dybały, Jędrzeja Mączaka, Stanisława Radkowskiego, Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego, ITE Radom, 2006, 2006
 5. Dybała J., Gontarz Sz., Zastosowanie metod ślepej separacji oraz geometrycznej selekcji cech w diagnozowaniu stanu obiektu, , 2006
 6. Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Magnetic methods in diagnosis of machines and infrastructural objects – a survey

Nagrody i odznaczenia:

 1. Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2012.
 2. Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2006.