dr inż. Krzysztof Więcławski

Tytuł/stopień:

  • dr inż.

Stanowisko:

  • adiunkt

Pracownik:

  • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

  • +48 22 234 8118

Pokój: 

  • 1.2

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Publikacje:

Artykuły z czasopism

Szczurowski Krzysztof, Zieliński Łukasz, Walczak Damian, Więcławski Krzysztof : Analysis of gas flow in an injector used in compression-ignition dual-fuel engines, with addition of LPG, at variable pressure difference up- and downstream of the injector, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, vol. 107, nr 3, 2016, ss. 79-89

Szczurowski Krzysztof, Zieliński Łukasz, Walczak Damian, Więcławski Krzysztof: Influence of pressure compensation on the stream size in the LPG injector, w: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, vol. 108, nr 4, 2016, ss. 119-127
Więcławski Krzysztof, Mączak Jędrzej, Szczurowski Krzysztof: Control of fuel through the injector, based on the observation of the electric current waveform, w: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 421, nr 22040, 2018, ss. 1-9, DOI:10.1088/1757-899X/421/2/022040
Więcławski Krzysztof, Mączak Jędrzej, Szczurowski Krzysztof: Electric current characteristics of the injector generating fuel doses, w: Diagnostyka, vol. 19, nr 4, 2018, ss. 59-64, DOI:10.29354/diag/97225
Więcławski Krzysztof, Mączak Jędrzej, Szczurowski Krzysztof: FUEL INJECTOR DIAGNOSTICS BASED ON OBSERVATIONS OF MAGNETIC FLUX CHANGES, w: Diagnostyka, vol. 19, nr 3, 2018, ss. 89-93, DOI:10.29354/diag/94040

Materiały konferencyjne  

Szczurowski Krzysztof, Zieliński Łukasz, Walczak Damian, Więcławski Krzysztof: Analysis of Operation of Gas Injectors Used in Dual-Fuel Engines with Compression Ignition, w: Advances in Technical Diagnostics / Timofiejczuk Anna [i in.] (red.), vol. 10, 2018, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-62041-1, ss. 299-310, DOI:10.1007/978-3-319-62042-8_27

Więcławski Krzysztof, Gontarz Szymon, Rokicki Krzysztof: Adaptation project of the sensoric system to optimize information on passing vehicles, w: AIP Conference Proceedings / Robak Grzegorz [i in.], vol. 2029, 2018, ISBN 9870735417519, ss. 1-9, DOI:10.1063/1.5066542
Więcławski Krzysztof, Nowak Tomasz, Burakowska Agnieszka [i in.] : Analysis of changes in diesel particulate filters (DPF) in vehicles with compression ignition engines, w: AIP Conference Proceedings / Robak Grzegorz [i in.] , vol. 2029, 2018, ISBN 9870735417519, ss. 1-10, DOI:10.1063/1.5066543

Patenty

Więcławski Krzysztof, Mączak Jędrzej, Radkowski Stanisław, Szczurowski Krzysztof, Walczak Damian, Zieliński Łukasz: Sposób sterowania sterownikiem wtryskiwacza paliwowego oraz sterownik wtryskiwacza paliwowego, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P15247PL00/WP/28/2018, Data zgłoszenia: 31-07-2018